Skip to main content

Informes econòmics

Perquè disposar de tota la informació és l’única forma de prendre les decisions més encertades. Per això publiquem trimestralment els Informes Econòmics, per posar a la teva disposició l’anàlisi de les dades i les perspectives econòmiques.

El Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Terrassa publica trimestralment l’informe de conjuntura econòmica de la demarcació.

L’anàlisi de conjuntura i perspectives econòmiques es basa en la informació proporcionada per fonts estadístiques pròpies (enquestes de conjuntura, Indicador de Clima Empresarial, previsions econòmiques, etc.), així com en la informació obtinguda d’altres fonts i organismes oficials.

A qui va dirigit

  • Emprenedors
  • Autònoms
  • Petita / Mitjana empresa
  • Grans corporacionsAAPP / Institucions

Consulta els informes

Anàlisi de Cambra Terrassa i Cambra Sabadell sobre la superfície comercial a la comarca del Vallès Occidental [anual]
Any 2018 [anual]
Informe de conjuntura de la demarcació de Terrassa [semestral]
Any 2003 Segon semestre
Any 2004 Primer semestreSegon semestre
Any 2005 Primer semestreSegon semestre
Any 2006 Primer semestreSegon semestre
Any 2007 Primer semestreSegon semestre
Any 2008 Primer semestreSegon semestre
Any 2009 Primer semestreSegon semestre
Any 2010 Primer semestreSegon semestre
Informe de conjuntura del Vallès Occidental [semestral]
Any 2003 Segon semestre
Any 2004 Primer semestreSegon semestre
Any 2005 Primer semestreSegon semestre
Any 2006 Primer semestreSegon semestre
Any 2007 Primer semestreSegon semestre
Any 2008 Primer semestreSegon semestre
Any 2009 Primer semestreSegon semestre
Any 2010 Primer semestre
Evolució de l’atur a la demarcació [mensual]
Any 2003 OctubreNovembreDesembre
Any 2004 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2005 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2006 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2007 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2008 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2009 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2010 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2011 Gener
Evolució de la contractació a la demarcació [ mensual]
Any 2003 OctubreNovembreDesembre
Any 2004 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2005 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2006 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2007 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2008 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2009 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2010 GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
Any 2011 Gener
Evolució del nombre de llicències d’activitat a la demarcació [anual]
Any 2002 [anual]
Any 2003 [anual]
Any 2004 [anual]
Any 2005 [anual]
Any 2006 [anual]
Any 2007 [anual]
Any 2008 [anual]
Butlletí de conjuntura de la demarcació [trimestral]
Any 2001 FebrerAbrilJunyAgostOctubreDesembre
Any 2002 FebrerAbrilJunyAgostOctubreDesembre
Any 2003 Febrer[Gener – Febrer – Març][Abril – Maig – Juny][Julio – Agost – Setembre]

Contacta amb Antoni Munuera: amunuera@cambraterrassa.org

Close Menu