Skip to main content

Què és la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat de serveis compromesa amb el desenvolupament econòmic de la demarcació que té com a finalitat oferir informació, assessorament i formació per millorar la gestió de les empreses a nivell local, nacional i internacional. Com a òrgan consultiu de l’Administració, la Cambra de Terrassa es va constituir el 29 de juny de 1886: va ser la primera a constituir-se a Catalunya i la tercera a Espanya.

Òrgans de govern

El Ple és el màxim òrgan de govern i de representació de la Cambra, i està format per 45 membres que representen els diferents sectors de l’activitat econòmica de la demarcació de Terrassa, distribuïts d’acord a la importància econòmica de cada sector. El Ple adopta els acords principals per a la vida de la Cambra i fixa les grans línies de l’acció corporativa.

El Comitè Executiu de la Cambra actua com a òrgan de govern permanent de gestió i administració de la Cambra, i es responsabilitza de la direcció institucional de l’entitat.

L’organització de la Cambra contempla la formació de Comissions consultives formades per empresaris i representants del món econòmic. La seva finalitat és promoure estudis i projectes de defensa dels interessos dels empresaris, fer aportacions que afavoreixin el desenvolupament estratègic de la demarcació i ajudar a la Cambra a posicionar-se en aquells temes d’actualitat empresarial. Actualment, hi ha formades les Comissions de Comerç i Turisme, Economia i Finançament, Infraestructures i Mobilitat, Internacionalització Empresarial i Nova Indústria i Sostenibilitat.

Normativa cameral

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una corporació de dret públic constituïda l’any 1886 i regulada per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002 de 27 de juny de cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya.

Llei Bàsica

Llei Catalana

Alhora, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa es regeix per:

Reglament Règim Interior

Codi de Bones Pràctiques

Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

G. Cat. Descripció Empresa Representant
1 Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i aigua HORMICON, SA Juan Ignacio Navarro i Villanueva
2 Extracció i producció de metalls, productes metàl·lics, maquinària i equips LAMP, SAU  Josep Cusidó i Codina
LAUDA ULTRACOOL, SLU Xavier Armengol i Cebrian
3 Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat, paper, arts gràfiques i suports enregistrats MON TERRASSA, SL Salvador Cot i Belmonte
4 Indústria química, cautxú i plàstiques KERN PHARMA, SLU Pere Rodríguez i Carbó
PROQUIMAC PFC, SA Oriol Galí i Reyes
TENYCOL, SL Meritxell Valero i Marcet
5 Materials de transports FICO-TRIAD, SA Ignasi Castelló i Escudé
6 Fusta, suro i altres manufactureres, indústries de l’alimentació, begudes i tabac PASTISART, SA Fanny Novell i Ramos
7 Construcció BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL Josep Baldó i Caba
TALLERES LOAM E HIJOS, SL Juan José López i García
8 Comerç i reparacions
8.1 Comerç a l’engròs i intermediaris, i venda, manteniment i reparació de vehicles de motor CLINIC BIKES, SL Josué Sospedra i Méndez
IMC TOYS, SA Albert Ventura i Mallofré
TALLERES GIBRALTAR, SL Miguel Méndez i Vargas
8.2 Comerç al detall; llevat vehicles de motor i altres reparacions FERRETERIA INDUSTRIAL A. ESQUERDA, SL Jaume Esquerda i Margarit
GERD RIUS DIETÉTICA, SL Maria Rius i Soler
INVERSIONES GIREX, SA Jordi Roset i Chaler
9 Hoteleria JIMMAN 07, SL Antoni Soriano i Calle
10 Transports, emmagatzematge i comunicacions SANDI TRUCK, SL Antonio Martínez i Méndez
11 Mediació financera VIDAL GOMÀ GESTIÓ, SL Emilià Lázaro i Gomà
12 Activitats immobiliàries i lloguers; serveis empresarials
12.1 Lloguer i activitats immobiliàries AMBAR IMMOBILIARIA 2014, SL Josep-Lluís Rodríguez i Vidal
MASACHS ADMINISTRACIÓ, SL Pere Masachs i Biarnés
PATMINA, SLU Avel·lí Martorell i Estrenjer
12.2 Activitats informàtiques, recerca i desenvolupament, altres activitats CATALONIA INDEPENDENT INVESTMENTS, SL  Xavier Boira i Bonhora
GABINET ROVIRA, SL Dionís Rovira i López
SOLUTIONS & DECISIONS, SL Miquel Serracanta i Domènech
13 Altres serveis destinats a la venda
13.1 Educació, activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, activitats de sanejament públic i serveis personals ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE Jordi Rodríguez i Ripollés
PROMOCIÓN DE ESCUELAS, SL Josep Abad i Pous
13.2 Activitats recreatives, culturals, esportives ANALISI QUÍMICA INAL, SLPU Eduard Royo i Vellvé
CONEIX PROJECT MANAGEMENT, SL Judit Coll i Raich
Organitzacions empresarials PATRONAL CECOT Josep Armengol i Giralt
Gemma Sanz i Sansa
Antoni Palet i Pérez
Lara Cruz i Penina
Francisco Hoya i Muñoz
Empreses de major aportació voluntària EUROFRAGANCE, S.L.U. Santiago Sabatés i Mas
CIRCUTOR, S.A. Carles Pons i González
SERAFI INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA, S.A. Jaume Gázquez i Moya
PALET ALBERCA, S.L. Xavier Palet i Farrero
GET A PARTNER, S.L. Natàlia Cugueró i Escofet
XAVAL MUSEUMS, S.A. Ramon Talamàs i Jofresa
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U. Emili Pablos i Prunera
GERMANS BOADA, S.A. Josep Munné i Gustems
CASA TEVA FEINA NOSTRA, S.L. Sílvia Puig i Mas
KAO CHIMIGRAF, S.L. Armand Marcé i Torra

Comité executiu

President: Ramon Talamàs i Jofresa
Vicepresident primer: Santiago Sabatés i Mas
Vicepresident segon: Juan Ignacio Navarro i Villanueva
Vicepresident tercer: Natàlia Cugueró i Escofet
Tresorer: Emili Pablos i Prunera
Vocal: Emilià Lázaro i Gomà
Vocal: Fanny Novell i Ramos
Vocal: Pere Rodríguez i Carbó
Vocal: Jordi Rodríguez i Ripollés
Vocal: Jordi Roset i Chaler
Vocal: Miquel Serracanta i Domènech
Vocal: Albert Ventura i Mallofré
Director Gerent: Josep Prats i Llopart
Secretària General: Susanna Patiño i Rivera

La demarcació