Certificacions

Engega el teu compromís amb la qualitat i el medi ambient.
T’assessorem en el disseny i la implantació de la Norma de Qualitat ISO 9001:2015, Norma Medi Ambiental 14001: 2015 i/o riscos laborals.

Servei d’assessorament en gestió de la qualitat i medi ambient

T’ajudem en la posada en marxa d’un model de gestió de la qualitat i medi ambiental basat en les normes ISO 9001 i 14001. Amb ell podràs assegurar un funcionament eficaç de tots els processos crítics, orientant la teva empresa cap a filosofies de millora contínua, satisfacció del client, acompliment dels requisits de qualitat i medi ambientals i presa de decisions amb dades objectives.

També t’oferim el nostre assessorament en la implementació d’un sistema de gestió conforme a la norma ISO 45001 (o en adaptar el sistema certificat OHSAS 18001 a la nova norma ISO 45001). Recordem que l’any passat va ser publicada la nova norma ISO 45001:2018, que descriu un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball que substitueix l’actual norma OHSAS 18001.

A través d’un enfocament personalitzat i altament professional, l’equip d’experts de la Cambra t’assessorem en el disseny, elaboració, implantació i manteniment d’un sistema de la gestió integrada de qualitat, medi ambient i/o riscos laborals. Es tracta d’un servei integral i flexible on la Cambra vetlla per l’assoliment dels objectius i el manteniment.

Contacta amb Carles J. Giner: cginer@cambraterrassa.org