Skip to main content

Subvencions i fiscalitat R+D+iT

Garantim la continuïtat de les teves inversions.
El nostre servei d'assessorament en subvencions i incentius fiscals et permetrà aprofitar al màxim les ajudes públiques destinades a les empreses que inverteixen en R+D+iT.

En l’actualitat, la inversió en R+D+iT és fonamental per a l’èxit de moltes empreses. El rendiment d’aquestes inversions repercuteixen en el producte final, però també permet a la teva empresa beneficiar-se dels incentius que permeten reduir els riscos i donen viabilitat al projecte. A la Cambra et facilitarem l’accés a aquestes subvencions, que farà més rendible la teva aposta per l’R+D+iT.

Servei d’assessorament en subvencions i incentius fiscals per a l’R+D+iT

Posem a la teva disposició el servei d’assessorament, de la mà de consultors reconeguts i amb una extensa experiència que, a més, tracten cada cas en profunditat des d’un enfocament personalitzat. Aquest plantejament et permetrà esbrinar fàcilment quins projectes tenen més possibilitats de beneficiar-se de les deduccions fiscals del programa públic i optar a elles de la manera més senzilla.

El servei d’assessorament de la Cambra cobreix totes les necessitats del procés: des de l’estudi i la selecció dels projectes òptims per rebre la subvenció, a la redacció i preparació de la documentació necessària o el seguiment de l’expedient. Fins i tot, l’acompanyament en les inspeccions oficials.

Com a membre de la Xarxa PIDI (servei públic de Punt d’Informació R+D+i), la Cambra de Terrassa té accés a informació sobre les diferents fonts de finançament de la R+D+iT i al mapa de subvencions del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Tens qualsevol consulta? Contacta'ns!

Subvencions vigents destacades

NEOTEC 2024 18/04/2024 
Més informació

Ajuts a inversions d’alt impacte 2024 10/04/2024 
Inversions empresarials d’alt impacte adreçat tant a empreses ja establertes a Catalunya, com a empreses en procés d’establir-s’hi.
Més informació

Ajuts a la reindustrialització 10/04/2024 
Més informació

Línia de Subvencions per a Projectes d’Inversions Productives a Catalunya 10/04/2024 
Dirigida a impulsar inversions en noves plantes de producció o millora de processos que mantinguin o augmentin l’ocupació.
Més informació

Línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents. 10/04/2024 
Més informació

Ajuts a les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbia (digerits). 03/01/2024 
Subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs amb dejeccions ramaderes, restes de cultius, residus orgànics de les indústries agroalimentàries, fracció orgànica municipal (FORM) procedent de recollida selectiva i subproductes animals o productes derivats que poden transformar-se en biogàs
Més informació

Oberta convocatòria ajuts per a la retirada de les teulades d’amiant –  26/05/2023
Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a Catalunya, i per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic que s’hagin d’ubicar en cobertes afectades. Es regulen dues línies d’ajuts. Els beneficiaris només podran escollir una de les dues opcions.
Descarregueu las basesDescarregueu la convocatòria – Més informació

Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte – Convocatòria 2023 – 14/04/2023
Més informació

Subvencions per la línia de préstecs a condicions preferents pel finançament de projectes de inversió i desenvolupament industrial. 14/04/2023
Més informació

Ajudes a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs (PADIH). 14/04/2023
Per Impulsar la innovació i l’adopció de tecnologies digitals disruptives per part de pimes de qualsevol sector productiu
Més informació

Bonificacions a l’impost de l’IAE 27/01/2023
Més informació

Per qualsevol consulta, envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte

  Nom de l'entitat / emprenedor (*)

  CIF / DNI (*)

  Tipus d'entitat (*)

  Comunitat Autònoma (*)

  Província (*)

  Ciutat (*)

  Codi postal (*)

  Adreça (*)

  Telèfon (*)

  Correu electrònic (*)

  Persona de contacte (*)

  Consulta (*)

  Política de privacidad

  Los datos de carácter personal aportados en el presente formulario, para recibir información sobre ayudas y subvenciones para proyectos de innovación y/o medio ambientales como parte del asesoramiento del Punto de PIDI del CDTI, serán tratados por Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa (Calle Blasco de Garay, 29-49 – 08224 Terrassa) en régimen de corresponsabilidad, siendo este tratamiento de datos necesario para el asesoramiento sobre la subvención más adecuada.

  La finalidad de este tratamiento es posibilitar la ejecución, desarrollo, seguimiento, gestión y control del asesoramiento, así como informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco de este.

  La Cámara deberá comunicar sus datos a las entidades públicas convocantes de las subvenciones u otros organismos públicos intervinientes con fines estadísticos.

  Sus datos serán conservados por un plazo de 1 año tras la consulta con la finalidad de atender posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que fueran aplicables otros plazos. La Cámara podrá en base a su interés legítimo, verificar la información suministrada mediante, por ejemplo, la consulta de registros públicos.

  Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a protecciodades@cambraterrassa.org. Deberá incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

  Red PIDI | www.redpidi.es
  Ningún proyecto innovador sin ayuda.

  Close Menu