Skip to main content

Consultoria

La importància de comptar amb un suport integral i professional.
L'oferta de consultoria de la Cambra de Terrassa abasta tot l'espectre de la gestió empresarial; des del suport gerencial i l’assessorament econòmic i financer, a l'estratègia empresarial, la direcció i gestió de persones o la transmissió d’empreses.

Oferim un servei integral de consultoria amb un equip especialitzat que basa el seu èxit en un tractament personalitzat i altament professionalitzat que vetlla per la consecució dels objectius.

Les empreses sòcies d’Èxit disposen d’un 5% de descompte.

Suport gerencial

Oferim el suport gerencial necessari per tal d’ajudar-vos en la presa de decisions estratègiques i operatives que permetin optimitzar l’organització interna de l’empresa i millorar els seus processos de gestió. És una consultoria pensada per empreses que desitgin professionalitzar la gerència o tenir una visió externa de la situació actual de l’empresa.

Inclou l’anàlisi del model de negoci i de l’estratègia empresarial, i es centra tant en el control econòmic de l’empresa com en la seva estructura organitzativa i en la producció.

Assessorament econòmic i financer

T’ajudem a millorar el teu sistema de control econòmic i financer per orientar-te en la presa de decisions estratègiques de l’empresa. Està especialment pensat per aquelles empreses que vulguin avançar en l’optimització de la gestió econòmica i financera.

A partir de l’anàlisi de la situació comptable i de l’estructura de costos de fabricació de l’empresa, es realitza el càlcul de ràtios econòmics, financers i de rendibilitat, es detecten els punts de millora i es proposen solucions.

Estratègia empresarial

Si vols definir la teva estratègia empresarial o estàs valorant modificar-la, t’ajudem a aconseguir millorar els processos estratègics de la teva empresa.

El servei de consultoria de la Cambra analitza i revisa el model de negoci i el seu moment estratègic i, a partir d’aquest moment, identifica el nucli de la cultura de l’empresa i els seus elements competitius diferencials per definir els objectius estratègics idonis.

Direcció i gestió de persones

A la Cambra podem ajudar-te a implantar un sistema de gestió i direcció de persones que et permeti aprofitar al màxim el potencial dels equips de la teva empresa i obtenir el resultat òptim en el desenvolupament de les persones.

El nostre sistema avalua els sistemes de direcció per als objectius i la política salarial i la retribució variable i els incentius, alhora que ofereix les directrius necessàries per a una correcta gestió del talent amb plans de carrera i de formació.

Transmissió d’empreses

Facilitem la continuïtat de l’activitat de les empreses quan els seus propietaris, sigui per la causa que sigui, no poden continuar al capdavant del negoci. Aquest servei és d’utilitat sobretot per a propietaris de petites i mitjanes empreses que vulguin vendre, empreses en procés d’expansió que vulguin comprar un negoci consolidat i emprenedors que vulguin iniciar una activitat econòmica.

T’acompanyem en el procés de negociació de venda amb un programa que inclou el diagnòstic de la situació econòmica i la valoració de l’empresa, i l’elaboració posterior de la “fitxa cega” amb les principals característiques del negoci, el dossier d’empresa i el pla de comunicació de l’oferta de venda.

Contacta amb Carles J. Giner: assessorament@cambraterrassa.org

Close Menu