Skip to main content

Patrocini networking

La teva marca en els esdeveniments empresarials més rellevants.
Com a punt de trobada dels empresaris de la demarcació i com a generadora d’opinió en l’àmbit empresarial, la Cambra de Terrassa ofereix una sèrie d'atractius per a totes aquelles empreses que optin pel patrocini en qualsevol dels esdeveniments. Les contraprestacions s’adapten a les necessitats del patrocinador i les singularitats de cada esdeveniment.

Previ a l’esdeveniment

  • Presència permanent a la web de l’esdeveniment.
  • Presència en tot el procés de difusió de l’esdeveniment.
  • Menció en els comunicats de premsa relacionats.

Durant l’esdeveniment

  • Impacte comercial directe del patrocinador entre els participants.
  • Possibilitat d’establir un punt d’informació i entregar merchandising.
  • Presència de la marca durant l’acte, a llocs preferents.
  • Invitació VIP per participar en l’esdeveniment per part del patrocinador.

Després de l’esdeveniment

  • Impacte en l’opinió pública a través dels mitjans de comunicació.
  • Possibilitats addicionals de col·laboració en el futur.

Patrocini dels Premis Cambra

Els Premis Cambra és l’esdeveniment anual corporatiu de la Cambra, que reuneix cada any a més de 500 persones en l’acte de lliurament i sempre és una bona ocasió perquè els patrocinadors posicionin la seva marca en l’entorn empresarial.

Contacta amb el departament de comunicació: comunicacio@cambraterrassa.org

Close Menu