Skip to main content

Memòria d'activitats

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa elabora les memòries d’activitats de cada exercici amb la finalitat d’informar de les activitats en l’àmbit institucional i per les diferents àrees i línies de servei que desenvolupa cada any.

Amb aquest document, la Cambra de Terrassa acompleix el que disposa la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i la llei 14/2002 de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres en tot allò que no ha estat desplaçada per la normativa bàsica.

Close Menu