Skip to main content

Digital Impulse Hub

Aposta estratègica per a fomentar la transformació digital
Membres fundadors: la Cambra de Comerç de Terrassa, el Consell General de Cambres de Catalunya, el Consorci Localret, els Ajuntaments de Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès, la UOC, la UPC i el CITM

Digital Impulse Hub

Digital Impulse Hub (DIH) és una aposta estratègica per a fomentar la transformació digital, la digitalització de la indústria i el comerç, del sector públic,  fomentar la formació i capacitació digital, el creixement de les start-ups digitals, la innovació i la competitivitat internacional de les Pimes.

Aglutina els centres de competència, les universitats i els seus grups de recerca, centres tecnològics, l’administració local, empreses i start-ups coordinades per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa.

El hub està localitzat en un àmbit territorial amb entitat i dinàmiques pròpies dins la gran àrea d’activitat socioeconòmica en l’entorn de Barcelona, on es localitza la principal indústria manufacturera d’alta tecnologia i les principals empreses d’enginyeria, digitalització i un important clúster d’indústries creatives digitals.

El Digital Impulse Hub ofereix a les pimes:

1. Activitats de conscienciació de la digitalització i de novetats tecnològiques
2. Formació, orientació i acompanyament sobre digitalització i competències digitals
3. Diagnòstics de digitalització
4. Esdeveniments i fires de transferència de tecnologia
5. Serveis de subvencions a la innovació
6. Serveis de propietat intel·lectual
7. Projectes i programes de suport a la digitalització per a pimes
8. Instal·lacions d’última generació, instal·lacions de prova i prototipatge
9. Suport i acompanyament a start-ups digitals

Quins són els membres fundadors?

Els membres fundadors són: la Cambra de Comerç de Terrassa, el Consell General de Cambres de Catalunya, el Consorci Localret els Ajuntaments de Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès, la UOC, la UPC i el CITM.

        

                 

                                   

 

 

Més informació, a la pàgina web del Digital Impulse Hub: www.digitalimpulsehub.eu

Close Menu