Skip to main content

Canal de denúncies

Canal de denúncia de la Cambra de Comerç Terrassa

El canal de denúncies ofereix un espai de comunicació, perquè les persones que tinguin un vincle amb la Cambra de Comerç de Terrassa, puguin facilitar informació sense patir represàlies. La bústia ètica garanteix la confidencialitat de la persona que efectua la comunicació.

Qui pot utilitzar aquesta eina?

Aquelles persones amb alguna relació de col·laboració, professional o laboral amb la Cambra de Comerç de Terrassa, i els òrgans de govern, que hagin obtingut informació sobre infraccions en aquest àmbit. També aquelles persones voluntàries o estudiants en pràctiques.

Què permet informar?
    • Infraccions del dret de la Unió Europea.
    • Infraccions penals o administratives greus o molt greus que suposin un perjudici econòmic per a la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
    • Infraccions en l’àmbit de Dret laboral en matèria de seguretat i salut.
    • Infraccions o risc d’incompliment del Codi Ètic de la Cambra de Comerç de Terrassa.
Accedir al canal de denúncia
Close Menu