Skip to main content

Avís legal

Aquest portal, que el seu titular és la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa (en endavant “la Cambra”) amb NIF Q0873004F, domicili en el carrer Blasco de Garay, 29-49, i telèfon 93.733.98.33, disposa la següent informació:

Contingut del present Avís Legal:

  • Informació legal sobre la Cambra
  • Acceptació de l’usuari
  • Règim de responsabilitat
  • Avís sobre propietat intel·lectual i industrial
  • Validesa de la informació
  • Legislació aplicable i competència judicial
  • Condicions generals socis èxit

Informació Legal sobre la Cambra

Com a corporació de Dret públic la Cambra es regeix per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.

Acceptació de l’usuari

Aquest document (d’ara endavant anomenat “Avís legal”) té per objecte regular l’ús del web que la Cambra posa a disposició del públic en l’URL www.cambraterrassa.org

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

  • Ha llegit, i entén aquest avís legal.
  • Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquest Avís legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

La Cambra es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació d’avisar o informar, en els usuaris, de les esmentades modificacions, entenent com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

Règim de responsabilitat

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

La Cambra declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè i dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci del lloc web o dels continguts que s’hi ofereixen.

La Cambra es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats, canviant la configuració, presentació o el disseny del portal.

Tanmateix, es reserva el dret a modificar el present avís legal, a qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.

La Cambra no respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats a aquest portal, ni es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través dels enllaços a sistemes externs. Tampoc es farà responsable dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

No obstant això, la Cambra es compromet, en la mesura possible, a la retirada o si escau bloqueig, d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Adoptem mesures de seguretat raonables en relació amb els virus informàtics. No obstant això, no podem garantir que la informació, programari o un altre material obtingut a través de la nostra web estigui totalment lliure de virus o altres components perillosos.

La Cambra no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis causats per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l’ordinador de l’usuari. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Web i els seus continguts, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials, els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, i altres signes distintius, són propietat de la Cambra o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la Web, disposant de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i/o industrial i, independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, queda expressament prohibida la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, sense l’autorització escrita prèvia per part de la Cambra. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part de la Cambra, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi puguin aparèixer.

L’usuari i/o visitant del lloc web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat prèviament autoritzat, de forma expressa i per escrit, per la Cambra. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de la Cambra, col·laboradors, patrocinadors o tercers.

Tanmateix, l’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís legal.

Protecció de dades

La Cambra tractarà les seves dades personals de manera absolutament confidencial. Tanmateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. Per tal de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament; l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Validesa de la informació

La informació que conté aquesta pàgina és la vigent en la data de la seva última actualització.

La Cambra es reserva el dret de modificar-la a qualsevol moment; en aquest cas, entrarà en vigor des de la seva publicació i serà aplicable a tots els usuaris.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquest Avís legal/Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest portal, s’interpretarà a partir de la legislació espanyola.

Tanmateix, la Cambra i l’usuari, si cap normativa no ho impedís, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, la Cambra i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.

Condicions generals socis èxit

El programa de fidelització “Soci Èxit” és propietat de Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa amb NIF Q0873004F i domicili en el carrer Blasco de Garay, 29-49.

L’estatut de “Soci Èxit” de la Cambra li permetrà, en les diferents modalitats, gaudir de descomptes o condicions especials respecte a la contractació dels diferents productes i / o serveis oferts per la corporació, així com avantatges relacionades amb el networking.

Podran ser socis èxit aquelles empreses o autònoms que pertanyin a la demarcació geogràfica assignada legalment a la Cambra o disposin d’activitats o interessos econòmics a la nostra demarcació.

Close Menu