Assessorament jurídic internacional

El teu equip d’experts en assessorament jurídic internacional.
Proporcionem a la teva empresa l’assessorament d’un equip propi de professionals del dret especialitzats i amb experiència, per donar cobertura a qualsevol consulta jurídica relacionada amb l’àmbit internacional.

L’assessorament jurídic de la Cambra abasta qualsevol dels àmbits d’internacionalització d’una empresa: des de la gestió duanera i documentació, fins a l’auditoria i la consultoria, passant per l’àmbit legal i la gestió fiscal. A la Cambra tractem l’assessorament de forma personalitzada: realitzem cada projecte a mida, d’acord amb les necessitats de cada empresa.

Aquests són alguns dels àmbits d’actuació en els que t’oferim assessorament:

Gestió duanera i documentació

Assessorament global dels assumptes en comerç internacional i dels processos d’importació i exportació.

Consultoria duanera: tramitació i gestió d’autoritzacions duaneres dels règims duaners. Assessorament en origen, classificació, valor en duanes.

T’ajudem a implantar la figura de l’AEO a la teva empresa i fem consultoria a mida per una auto-implantació.

Supply chain: optimització de la cadena de subministrament i procediments de simplificació duanera.

Financial advisory: impostos i tributs

Assessorament, planificació i gestió fiscal i tributària general de l’empresa en l’àmbit internacional. Consultoria en IVA i impostos especials.

Àmbit comercial: contractació i assessorament legal

Assessorament jurídic general, contractació internacional i resolució de dubtes jurídics i d’assumptes contractuals. Redacció de contractes a mida i revisió de contractes. En àmbits com la compravenda internacional, contractes d’agència, distribució, joint venture…

Consultoria a mida: formació i assessorament

Servei personalitzat d’assessorament i resolució de dubtes en l’àmbit del comerç internacional o de qüestions particulars esdevingudes a les empreses, com els Incoterms, documents de comerç exterior, aranzels, origen, crèdits documentaris i formes de pagament.

Auditoria i consultoria de procediments

Validació de procediments en comerç internacional.

Suport i auditories internes: documentació i implantació de processos bàsics i de control.

Servei de recobrament internacional

T’ajudem a recobrar els imports de les teves transaccions no satisfetes en qualsevol país del món.

Transferència internacional de dades

Servei d’actualització i implementació del Reglament de Protecció de Dades (RGPD): Implantació de mesures jurídiques i organitzatives per acomplir amb la normativa vigent en protecció de dades personals, comerç electrònic i propietat intel·lectual i industrial.

Contacta amb Assessoria Jurídica: ajuridica@cambraterrassa.org
Oriol Puig, Responsable d’Assessorament Jurídic Internacional opuig@cambraterrassa.org