Skip to main content

Servei d’intel·ligència competitiva i de mercat

En un context competitiu, en què les novetats i canvis sobrevenen d’una forma molt ràpida, ja s’ha convertit en necessari obtenir informació i coneixement de forma anticipada.

En aquest servei oferim anàlisi i monitoratge d’intel·ligència competitiva per tal que l’empresa disposi de totes les dades que consideri necessàries sobre les diferents àrees de negoci, de cara a la seva internacionalització.

A partir de la informació rellevant de l’entorn competitiu recopilada i analitzada, es crea un conjunt de coneixements útils per a la presa de decisions estratègiques. Aquesta intel·ligència es presenta de manera organitzada i comprensible per als responsables de la presa de decisions a l’empresa.

En aquest sentit, oferim processos d’intel·ligència tàctica, destinats a decisions a curt termini, orientats a les àrees de vendes, comercial o a R+D+I, per exemple. O bé, processos d’intel·ligència estratègica, més a mitjà i llarg termini, orientats al marc regulatori, productes substitutius, etc.

Oferim seguiment informatiu i vigilància respecte de competidors, producte, clients, nous mercats, marc normatiu, oportunitats sectorials, volums d’importació, etc.

COM HO FEM?

En primer lloc, escollim l‘àrea o àrees (compres, comercial, exportació, innovació, regulació, etc.) que l’empresa vol incloure en aquest monitoratge. És a dir, el que volem vigilar: un entorn general, una àrea concreta de l’empresa; en definitiva, el que estimi oportú la companyia.

Des de la Cambra, analitzarem les dades obtingudes, per poder traslladar a l’empresa una informació sistemàtica sobre les necessitats sol·licitades.

Així doncs, podem materialitzar l’acompanyament en intel·ligència competitiva en diferents serveis:

  • Crear alertes puntuals sobre l’àrea o àrees escollides.
  • Fer seguiments informatius detallats sobre mercats d’oportunitats, sobre el producte en un mercat concret, diferents mercats o globalment, detectar amenaces, monitoritzar preus, volums d’exportació i importació, càrregues marítimes, partides aranzelàries, projectes regulatoris incipients, vigilància de competidors o clients, i un llarg etcètera.

Per a més informació contacta amb:

Daniel González |  dgonzalez@cambraterrassa.org

Close Menu