Instruccions internes de contractació

Les presents instruccions han estat aprovades pel Ple de la Cambra en sessió ordinària celebrada en data 24 de novembre de 2008, tenen per objecte regular els procediments de contractació essent d’obligat compliment i d’aplicació a qualsevol contracte que celebri la Cambra en exercici de les seves funcions.

Instruccions de contractació
Núm Expedient Contractació Data publicació Data de finalització de presentació d’ofertes Tipus de contractació Pressupost màxim
10-002 Servei prestat per agència de viatges d’organització de missions de la Cambra. Pla de missions 2011 14/09/2010 04/10/2010 Negociat amb publicitat 95,000.00 € Més informació
10-003 Contractació del servei de càtering per a refrigeris i coffee breaks per a les activitats que organitzi la Cambra durant el 2011, així com diferents lots d’aprovisionaments. 12/11/2010 22/11/2010 Negociat amb publicitat. 38,500.00 € Més informació
10-004 Contractació del servei càtering per a les activitats que organitzi la Cambra durant el 2011. 12/11/2010 01/12/2010 Negociat amb publicitat 25,000.00 € Més informació
11-001 Contractació del servei de càtering per a refrigeris i coffee breaks per a les activitats que organitzi la cambra oficial de comerç i indústria de terrassa durant el 2012, així com diferents lots d’aprovisionaments 24/11/2011 29/11/2011 Negociat amb publicitat 32,000.00 € Més informació