Skip to main content

Patents i marques internacionals

Protegim el valor dels teus actius arreu del món.
A través del servei de Patents i Marques de la Cambra t’oferim assessorament integral en tot el que té a veure amb la gestió i la protecció de la marca de la teva empresa.

A la Cambra podem assessorar-te sobre la viabilitat real d’una marca. T’acompanyem durant tot el procés: des de l’assessorament i la recerca previs al registre, fins a la vigilància i protecció de la teva marca o patent.

Assessorament i protecció dels drets de la propietat industrial i intel·lectual

A la Cambra sabem que la propietat intel·lectual i industrial és un dels actius més importants de l’empresa. Per això el nostre servei d’assessorament integral contempla cadascun dels passos imprescindibles en el registre de marques i patents no tant sols en  el nostre país, sinó a nivell mundial.

Registre de marques

 • Informació i assessorament sobre les diferents modalitats de protecció.
 • Assessorament previ sobre la viabilitat del registre d’un nom, estudi dels possibles significats en altres idiomes i trasllat a altres alfabets.
 • Recerca prèvia per conèixer si una marca està en ús i minimitzar el risc d’oposició de tercers.
 • Sol·licitud i tràmit de qualsevol tipus de registre de signe distintiu a tots els països.
 • Seguiment de la marca fins a la seva concessió.
 • Manteniment i custòdia dels expedients.
 • Servei de vigilància internacional de marques o patents que amenacin el registre.

Registre de patents

 • Assessorament sobre les diferents modalitats de protecció.
 • Recerca d’antecedents en bases de dades internacionals.
 • Redacció, preparació i traducció de la patent d’invenció o model d’utilitat.
 • Sol·licitud i tràmit d’una patent a qualsevol país del món.
 • Control dels expedients en el tràmit administratiu.
 • Manteniment i custòdia dels expedients.
 • Servei de vigilància a nivell internacional de les patents que amenacin registre.

Altres serveis

 • Recerca de l’estat de la tècnica que ens permet planificar qualsevol activitat en R+D+IT
 • Anàlisi del possible registre de protecció del projecte i detecció de tecnologies de domini públic.
 • Obtenció de còpies de patents internacionals.
 • Servei de traducció de documents tècnics o patents per part d’experts.
 • Protecció de dissenys industrials.

Contacta amb Carles J. Giner: assessorament@cambraterrassa.org

Close Menu