Sostenibilitat

Necessites millorar la productivitat, la competitivitat i aconseguir un creixement econòmic sostenible? Els nostres experts t'assessoren gratuïtament.
El Programa Sostenibilitat està orientat cap a les necessitats específiques de millora econòmica sostenible de les empreses i posa a disposició de les pimes, a través de la Cambra, el suport necessari per al seus processos d’actuacions relatives a l’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, l’economia circular i l’Agenda 2030..

Programa Sostenibilitat per a PIMES 2022

Programa cofinançat pel fons FEDER i Cambra de Terrassa, l’objectiu del qual és millorar la productivitat i competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses amb l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent, per aconseguir un creixement econòmic sostenible a través d’actuacions relatives a l’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, l’economia circular i l’Agenda 2030.

En què consisteix?

Aquest programa consta de dues Fases:

Fase I: Diagnòstic Assistit a la Sostenibilitat

La Cambra de Terrassa desenvoluparà el programa focalitzant les accions en una diagnosi de comportament ambiental fent una anàlisi exhaustiu de l’empresa amb la finalitat d’identificar les possibles millores en diferents àrees relacionades amb la sostenibilitat.

Aquest diagnòstic és gratuït per a l’empresa participant i contempla diferents aspectes:

  • Càlcul de la petjada de carboni per conèixer les tones de CO₂ que genera l’empresa a l’atmosfera i facilitar els compromisos de reducció.
  • Estudi de l’Eficiència Energètica.
  • Economia Circular i la possible adopció de solucions per a combatre la contaminació atmosfèrica i l’escalfament global.
  • Diagnòstic relacionat amb els ODS que impacten directament amb el medi ambient, i així determinar com contribuir a l’Agenda 2030.

Fase II: Ajudes per al Pla Personalitzat i Implantació (PPI).

En el cas concret de la Fase II del Programa, podran ser beneficiàries aquelles empreses que hagin justificat documentalment la seva participació prèvia en la Fase I del Programa en la present convocatòria o dins de la convocatòria corresponent a l’ anualitat anterior, i que no hagin estat beneficiàries de Fase II.

En aquesta fase, proveïdors externs a la Cambra de Terrassa, realitzen la implantació de les solucions establertes en el Diagnòstic. L’ import màxim finançable és de 7.000 €, si bé les implantacions poden ser de major quantitat.

Aquest import serà prefinançat al 100% per l’ empresa, qui rebrà posteriorment un ajut, del 50%, percentatge de cofinançament de FEDER.

Vols participar en el programa?

Contacta amb M. Pereira, responsable de Sostenibilitat: mpereira@cambraterrassa.org

Edició 2021

Edició 2022