Programa 45+

Acció directa a persones d'entre 45 i 60 anys en situació d’atur
El Programa 45+, s'adapta a les capacitats individuals de cada participant per tal que n'obtinguin la formació i/o la qualificació necessàries que millor s’adaptin als requisits de les empreses.

Programa 45+

El programa 45+ està format per un conjunt d’accions dissenyades com un itinerari formatiu que apropa el participant a l’ocupació. Parteix d’un diagnòstic centrat en analitzar el punt de partida de la persona participant, una formació en competències digitals (presencial, que podrà ser de 50h a 100h, o online que podrà ser de 50h, 60h o 100h) ajustada al seu perfil, i finalitza amb una anàlisi personalitzada en relació a les oportunitats que el participant té en el mercat de treball actual. 

El principal objectiu del programa 45+, és oferir una acció directa a persones d’entre 45 i 60 anys en situació d’atur. El programa s’adapta a les capacitats de cada participant per tal que obtingui la formació i/o la qualificació necessària que millor s’adapti als requisits de les empreses, de manera que el condueixi a la inserció laboral. Aquest programa pertany al Programa Operativo de Empleo, Formació y Educación FSE 2014-2020 (POEFE), finançats pel FSE i 100% gratuïts per als participants.

Els objectius específics necessaris per arribar a l’objectiu principal són:

  • Millorar les competències bàsiques del públic objectiu.
  • Impulsar la formació en competències digitals.
  • Incentivar la contractació.
  • Millorar l’ocupació.
  • Acomplir els principis horitzontals de desenvolupament sostenible, igualtat d’oportunitats i no discriminació, i igualtat entre homes i dones.

Les accions a desenvolupar al programa seran:

  • Atendre als interessats, informar-los i facilitar-los la inscripció al programa.
  • Orientacions a aquelles persones d’entre 45 i 60 anys que es troben en situació d’atur.
  • Execució d’accions formatives necessàries per a la capacitació del públic objectiu.
  • Seguiment dels participants en el seu procés d’incorporació al mercat laboral.

Per a més informació contacta amb:

Formació: formacio@cambraterrassa.org