Skip to main content

Coneix els grups d’intercanvi de coneixement de l’Espai Plató de la Cambra de Terrassa

El passat 11 de novembre va tenir lloc la jornada de Team Building del nou Grup Plató Internacional.

El Grup Plató Internacional està format per 10 CEOs d’empreses no competidores que, al llarg de 10 sessions, treballaran de manera col·laborativa per enriquir les seves decisions estratègiques enfocades a la internacionalització, tot enfortint habilitats de lideratge i portant a l’organització a un nivell superior.

Què són els Grups Plató?

La Cambra possibilita la trobada entre directius d’empreses no competidores i de diferents sectors. Amb una visió innovadora, el Grup Plató dona a conèixer les millors pràctiques en la direcció, principalment per l’intercanvi de coneixement i d’experiència entre els seus participants i experts convidats. Una proposta diferent d’alt impacte, per ajudar-te a abordar les teves inquietuds i aconseguir els millors resultats.

Des de l’any 2013, la Cambra de Terrassa ja ha consolidat 4 grups: el Plató Gerencial, el Plató Industrial, el Plató de Recursos Humans i el Plató Internacional.

Més informació dels Grups Plató

Què és l’Espai Plató?

A més, hem creat l’Espai Plató com l’entorn relacional i de participació promogut per la Cambra de Terrassa, com a entitat integradora, amb la  voluntat de motivar a les empreses a ser més pròsperes i sostenibles, i així promoure el desenvolupament econòmic i territorial.

Aquest ecosistema el formen empresaris/empresàries i directors/directores de diferents sectors productius, amb experiència en estratègia empresarial contrastada i de gran valor, compromesos amb l’èxit no només de les seves empreses i amb les persones que les integren, sinó amb el conjunt al qual pertanyen.

Més informació de l’Espai Plató

Participa en les diferents Experiències Plató

Accedeix a l’Espai Plató, coneix què son els Grups, i participa en els diferents itineraris d’experiències en l’àmbit de la internacionalització que tenim preparats per a tu per a l’any 2022.

Més informació de les Experiències Plató

Close Menu