Grups Plató

Trobades exclusives entre empresaris/empresàries i directius/ives on compartir coneixements pràctics i solucions que aporten valor.

Gràcies a aquest programa, la Cambra possibilita la trobada entre directius d’empreses no competidores i de diferents sectors.

Amb una visió innovadora, els Grups Plató dóna a conèixer les millors pràctiques en la direcció, principalment per l’intercanvi de coneixement i experiència entre els seus participants i experts convidats. Una proposta diferent d’alt impacte, per ajudar-te a abordar les teves inquietuds i aconseguir els millors resultats.

Aquests grups d’entre 10 a 15 empresaris/àries i directius/ives, treballen de manera col·laborativa per enriquir les pròpies decisions i trobar solucions pels propis reptes empresarials, enfortint les habilitats de lideratge i portant a la organització a un nivell superior.

Parlem de la co-creació d’un programa exclusiu, on els temes, enfocament, metodologia de les sessions, i dates, les marquen els propis participants en funció de les seves necessitats.

Des de 2014, els Grups Plató han anat creixent i s’han consolidat com un programa efectiu on 46 empresaris i empresàries han participat i mantenen una relació de continuïtat, sent la viva prova del seu èxit:

Plató Gerencial

Plató Industrial

Plató Recursos Humans

Plató Internacional

Avantatges del programa:

  • Millora el desenvolupament del teu pla estratègic.
  • Afavoreix l’aprenentatge de noves tècniques per optimitzar la teva gestió empresarial.
  • Formes part d’un programa de transferència de coneixement a nivell nacional i internacional.
  • Facilita la implantació d’innovacions en la teva empresa a partir de l’intercanvi d’idees.

Empreses que formen part dels Grups Plató

Contacta amb l’Espai Plató: plato@cambraterrassa.org