Skip to main content

PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DEL CBAM

 

S’ha concedit un període addicional a la presentació dels informes CBAM corresponents al darrer trimestre del 2023. Aquesta pròrroga es concedeix per a trenta dies.

Ara bé, s’haurà de presentar una sol·licitud per tal de poder acollir-se a aquesta mesura. Caldrà seguir els següents passos:

1. Accedir al Registre Transitori

2. Des de l’apartat “My quaterly reports” sol·licitar l’opció “Request Delayed Submission”

3. Seleccionar l’opció “Requested by Declarant (technical error)” En el cas que les empreses tinguin dubtes al respecte, poden dirigir-se a: Oficina Española de Cambio Climático (OECC) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Email: bzn-cbam@miteco.es

 

Si vols ampliar la informació, contacta amb:

Daniel Gonzalez | dgonzalez@cambraterrasa.org

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org

Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

 

 

 

Close Menu