Skip to main content

Prohibició de comercialització a la UE de microplàstics afegits intencionadament als productes

 

El Reglament 2023/2055, de 25 de setembre de 2023, la UE restringeix les micropartícules de polímers sintètics per si soles o afegides intencionadament a mescles.
L’objectiu de la nova legislació és reduir l’emissió de microplàstics en productes d’ús quotidià per protegir el medi ambient.
La UE considera com a microplàstics les partícules de polímers sintètics inferiors a cinc mil·límetres que són orgàniques, insolubles i resistents a la degradació.

Aquest tipus de partícules són presents en múltiples productes com:

  1. La Purpurina
  2. Els exfoliants facials i altres tipus de cosmètics
  3. Els detergents
  4. Les ceres, els abrillantadors i productes ambientadors,
  5. Certs fertilitzants, productes fitosanitaris i llavors tractades amb ells, biocides,
  6. Altres productes agrícoles i hortícoles diferents dels anteriors
  7. Alguns productes sanitaris coberts pel Reglament (UE) 2017/745
  8. El farcit granular d’ús en superfícies esportives sintètiques (com el substrat de cautxú dels camps esportius de gespa artificial).

La prohibició té un període transitori d’aplicació segons el cas.

 

Si vols ampliar la informació, contacta amb:

Daniel Gonzalez | dgonzalez@cambraterrasa.org

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org

Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

Close Menu