Experiències Plató

Espai únic inspiracional on aprendre d’experiències reals d’èxit amb gran valor empresarial, de la mà d’empresaris i empresàries al capdavant d’empreses de referència.

Panell d'experiències on trobar les claus d'èxit per prendre decisions

Panell exclusiu d’experiències en primera persona d’empresaris/empresàries i directius/directives d’empreses referents en un àmbit de gestió empresarial específic i amb una trajectòria professional consolidada. Properes a la realitat de la mitjana empresa, amb vivències enriquidores que t’aporten coneixements pràctics que no trobes en un manual.

Al llarg de l’any, la Cambra de Terrassa facilita aquests espais multisectorials de proximitat i no competència, personalitzats segons les teves necessitats, inspirant noves oportunitats estratègiques empresarials i aprenentatges de valor, aportant solucions i potenciant el talent existent, per a una millor competitivitat i adaptació de la teva empresa a l’entorn actual.

La durada total de cada experiència i l’esmorzar relacional posterior és de dues hores, de 9:30 a 11:30h.
La sessió se celebrarà en format presencial i virtual.

Apropa’t a aquest espai per aprendre dels experts!

Què t’aporten els itineraris d’experiències?
 • Conèixer respostes i solucions aplicades a les empreses
 • Aprendre diferents aproximacions i plantejaments a un mateix repte
 • Ajudar en la identificació d’actuacions i oportunitats
 • Adquirir coneixement específic per l’anàlisi i gestió del repte estratègic
 • Inspirar noves idees per millorar la competitivitat de la pròpia empresa
 • Incrementar la xarxa de networking

Properes experiències

Si tens interès en les Experiències Plató, contacta’ns!

Experiències Plató ja realitzades

Què opinen els participants de les #ExperiènciesPlató?

Sol·licitar més informació

Omple el formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible

Contacta amb l’Espai Plató: plato@cambraterrassa.org

  Inscriu-te a les Experiències Plató

  Experiències seleccionades (*) Els futurs models de treball, posats en pràctica. Marta Miravent de GFT IT Consulting i Mònica Mañas d'Azbil Telstar Technologies (1 de juny)

  Identificació del participant

  Nom i cognoms (*)
  DNI/NIF (*)
  Telèfon (*)
  E-mail (*)
  LinkedIn

  Facturació

  Raó social
  NIF/CIF
  Adreça
  Municipi
  Codi postal
  Telèfon
  E-mail
  Persona de contacte

  Dades del participant

  Càrrec (*)
  PropietariCEOComandament intermediConseller delegatDirector generalGerentDirectiu

  Com ha rebut la informació?

  Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanacióXarxes socials

  Dades del pagament

  Import
  60€/Experiència Plató.
  Soci Èxit gratuït.
  Empresa Participant Grup Plató gratuït.
  Forma de pagament (*) Transferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

  Inscripció

  Format seleccionat (*) Format virtualFormat presencial

  CONDICIONS DE PAGAMENT I PARTICIPACIÓ:

  • L’Espai Plató és un espai d’intercanvi d’experiències reservat a empresaris/àries i directius/ives amb responsabilitat directa en l'aplicació dels coneixements a les seves pròpies empreses.
  • La persona interessada a participar en les Experiències Plató declara que les dades facilitades en el full d’inscripció són certes.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa es reserva el dret d’admissió per vetllar per la no competència entre participants.
  • L’import de la inscripció s’ha d’abonar abans de l’inici de l’Experiència Plató, prèvia confirmació de la Cambra de Comerç de Terrassa.
  • Únicament es podrà anul·lar la inscripció a una Experiència Plató fins 48h abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça, el participant pot optar per les següents opcions:
   • Retorn de l’import de la inscripció menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
   • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa es reserva el dret a suspendre l’Experiència Plató, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables per al correcte funcionament de la mateixa, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la inscripció quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part del participant.