Experiències Plató

Espai únic inspiracional on aprendre d’experiències reals d’èxit amb gran valor empresarial, de la mà d’empresaris i empresàries al capdavant d’empreses de referència.
Més informació

Panell d'experiències on trobar les claus d'èxit per prendre decisions

Panell exclusiu d’experiències en primera persona d’empresaris/empresàries i directius/directives d’empreses referents en un àmbit de gestió empresarial específic i amb una trajectòria professional consolidada. Properes a la realitat de la mitjana empresa, amb vivències enriquidores que t’aporten coneixements pràctics que no trobes en un manual.

Al llarg de l’any, la Cambra de Terrassa facilita aquests espais multisectorials de proximitat i no competència, personalitzats segons les teves necessitats, inspirant noves oportunitats estratègiques empresarials i aprenentatges de valor, aportant solucions i potenciant el talent existent, per a una millor competitivitat i adaptació de la teva empresa a l’entorn actual.

La durada total de cada experiència i l’esmorzar relacional posterior és de dues hores, de 9:30 a 11:30h.

Apropa’t a aquest espai per aprendre dels experts!

Què t’aporten els itineraris d’experiències?
 • Conèixer respostes i solucions aplicades a les empreses
 • Aprendre diferents aproximacions i plantejaments a un mateix repte
 • Ajudar en la identificació d’actuacions i oportunitats
 • Adquirir coneixement específic per l’anàlisi i gestió del repte estratègic
 • Inspirar noves idees per millorar la competitivitat de la pròpia empresa
 • Incrementar la xarxa de networking

Participa en les diferents experiències 2022

1r semestre 2022: Itinerari d’experiències en Estratègia d’expansió internacional

Aquest itinerari format per 12 experiències d’empreses referents en les diferents estratègies d’expansió internacional, explicades en primera persona, passa per abordar elements claus en la decisió de què i en quin mercat exportar, així com el disseny del canal de distribució més apropiat per fer arribar la teva proposta de valor de la forma més adequada i convenient al client final.

Itinerari profitós i de qualitat adreçat a directors/directives generals i export managers que estiguin planificant i/o gestionant una estratègia d’expansió internacional:

Descobreix clicant sobre cadascuna de les estratègies d’expansió internacional que la Cambra de Terrassa t’ofereix i apunta’t a totes les que t’interessin.

Et garantim l’aprenentatge!

Estratègies per iniciar-te en la internacionalització i/o potenciar l’actual estratègia

Toni Cabal

CEO
Accés a països complexos

19 de gener

Joan Hinojo

CEO
Distribuïdor? Molt millor partner!

25 de gener

Jordi Malgosa 

CEO
Internacionalitzem l’empresa abans no sigui una necessitat

8 de febrer

Josep Gamundi 

CEO
Patent. Vehicle d’exportació
…………

23 de febrer

Eduard Broto

CEO
Client final i distribuïdor: estratègia mixta

8 de març

Mª Teresa Aurell 

CEO
E-commerce com a eina per fidelitzar clients i d’exportació “propera”

24 de març

Estratègies amb la complexitat de les filials

Joan Hinojo

CEO
L’aventura d’obrir filials: cada mercat és un cas únic

5 d’abril

Xavier Martín 

CEO
L’aventura d’obrir una filial ………

27 d’abril

Santi Giles

CEO
L’aventura d’obrir una filial productiva

11 de maig

Estratègies específiques de licitacions i projectes clau en mà

Ramon Sarió

CEO
Venda de fàbriques completes clau en mà i vendes de béns d’equip

25 de maig

Faustino Díaz 

CEO
Tot allò que no t’expliquen de les licitacions internacionals

7 de juny

Ramon Nicolau

CEO
Licitacions internacionals en el sector d’energies renovables

22 de juny

Sol·licitar més informació

Omple el formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible

  Inscriu-te a les Experiències Plató

  Experiències seleccionades (*) Accés a països complexos, Fragrance Science SL - Toni Cabal (19 de gener)Distribuïdor? Molt millor partner!, Circontrol SA - Joan Hinojo (25 de gener)Internacionalitzem l’empresa abans no sigui una necessitat, Auxicolor SL - Jordi Malgosa (8 de febrer)Patent. Vehicle d’exportació, Relieves Egara SL - Josep Gamundi (23 febrer)Client final i distribuïdor: estratègia mixta, Chemipol SA - Eduard Broto (8 de març)L’e-commerce com a eina per fidelitzar clients i d’exportació “propera”, Fil Katia SA - Mª Teresa Aurell (24 de març)L’aventura d’obrir filials: cada mercat és un cas únic, Circontrol SA - Joan Hinojo (5 d’abril)L’aventura d’obrir una filial, Faro Barcelona - Xavier Martín (27 d’abril)L’aventura d’obrir una filial productiva, Estamp SA - Santi Giles (11 de maig)Venda de fàbriques completes clau en mà i vendes de béns d’equip, Beralmar Tecnologic SA - Ramón Sarió (25 de maig)Tot allò que no t’expliquen de les licitacions internacionals, Dimasa Grupo - Faustino Díaz (7 de juny)Licitacions internacionals en el sector d'energies renovables, AECA Solar SL - Ramon Nicolau (22 de juny)

  Identificació del participant

  Nom i cognoms (*)
  DNI/NIF (*)
  Telèfon (*)
  E-mail (*)
  LinkedIn

  Facturació

  Raó social
  NIF/CIF
  Adreça
  Municipi
  Codi postal
  Telèfon
  E-mail
  Persona de contacte

  Dades del participant

  Càrrec (*)
  PropietariCEOComandament intermediConseller delegatDirector generalGerentDirectiu

  Com ha rebut la informació?

  Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanacióXarxes socials

  Dades del pagament

  Import
  60€/Experiència Plató: Fins a 2 experiències.
  40€/Experiència Plató: 3 o més experiències.
  Soci Èxit Internacional 40€ cada experiència.
  Participant Grup Plató 30€ cada experiència.
  Forma de pagament (*) Transferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

  Inscripció

  CONDICIONS DE PAGAMENT I PARTICIPACIÓ:

  • L’Espai Plató és un espai d’intercanvi d’experiències reservat a empresaris/àries i directius/ives amb responsabilitat directa en l'aplicació dels coneixements a les seves pròpies empreses.
  • La persona interessada a participar en les Experiències Plató declara que les dades facilitades en el full d’inscripció són certes.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa es reserva el dret d’admissió per vetllar per la no competència entre participants.
  • L’import de la inscripció s’ha d’abonar abans de l’inici de l’Experiència Plató, prèvia confirmació de la Cambra de Comerç de Terrassa.
  • Únicament es podrà anul·lar la inscripció a una Experiència Plató fins 48h abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça, el participant pot optar per les següents opcions:
   • Retorn de l’import de la inscripció menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
   • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa es reserva el dret a suspendre l’Experiència Plató, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables per al correcte funcionament de la mateixa, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la inscripció quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part del participant.

  Contacta amb l’Espai Plató: plato@cambraterrassa.org