Skip to main content

PARADOXA DE CREIXEMENT EN UN CONTEXT D’INCERTESA

Josep Prats, director gerent de la Cambra de Terrassa

Pendents del context geopolític i econòmic, rebem permanentment inputs del camí cap a la recessió: inflació alta, fluctuacions gairebé imprevisibles de la cadena de subministrament, variacions del tipus de canvi, increment dels tipus d’interès, preu de l’energia… En fi, un conjunt de referents que cadascun, i per si sols, ja creen prou neguit, però que paradoxalment, entrevenint amb un significatiu nombre d’empresaris/àries i directius/ives -de diferents sectors i amb negoci internacional… o no-, es posa de manifest que un dels reptes principals que afronten en el seu dia a dia és conduir el creixement de l’empresa.

Un creixement motivat per una forta demanda que a voltes es veu truncada per la manca de subministraments –xips, per exemple– o perquè cal fer front a inversions en més equipament –fet que implica assumir major risc– o la captació de més talent –que ja és escàs–. Sovint, la sensació és que l’empresa “creix” més reactivament als estímuls del mercat i per oportunitats sobtades que no responent a una estratègia assentada que alineï els esforços de l’organització. Aquest és el retrat de la vivència actual de l’empresa industrial orientada al negoci de llarg recorregut.

El creixement ha d’incrementar el valor de l’empresa, almenys a mitjà termini, si no es corre el risc de dispersar esforços i perdre’ns en la “sensació de creixement”, amb l’agreujament de fer-ho en el context incert com el descrit a l’inici. I com aportem valor des de la Cambra de Terrassa a les empreses que ens confien les seves problemàtiques? Doncs essent una entitat facilitadora de l’intercanvi de coneixement i experiència per tal que –en aquest cas de què estem parlant– les empreses puguin fer una revisió conjunta i endreçada de les diferents estratègies de creixement, la seva oportunitat i la necessitat de transformar-les en indicadors operatius i econòmics del negoci.

Aquesta temàtica ha estat la que recentment hem abordat des del Grup Plató Industrial, revisant mitjançant dinàmiques d’equip possibles estratègies de creixement orientades a incrementar el valor de l’empresa, creixent en vendes en mercats actuals i amb els productes actuals, entrant en nous mercats amb els productes actuals, duent a terme el llançament de noves línies de productes, reduint costos variables invertint en la millora de l’eficiència de la fàbrica, aliances i subcontractació de part de la fabricació, incrementant inversions en R+D+I, màrqueting i posicionament, millorant la preparació dels equips, venent una línia de producte per concentrar-nos en altres o fins i tot atrevint-nos a parlar d’adquirir algun competidor.

La pròpia experiència del grup de 12 empresaris/àries i directius/ives del Grup Plató Industrial, enriquida amb la visió estructurada de Ramon Palacín, professor a ESADE i expert en estratègies de creació de valor de les empreses, l’experiència de passió i racionalitat de Rosa Morillo al capdavant de Morillo Energy Rent, juntament amb la visió i actitud emprenedora de Santiago Sabatés, fundador i actual president d’Eurofragance, una de les companyies catalanes més paradigmàtiques, permet abordar des d’aquesta perspectiva d’enriquir l’experiència dels empresaris i empresàries de la demarcació del qual la Cambra és l’element catalitzador per afavorir-ho.

Per cert, la nostra demarcació, composta per més de 33.000 empreses que generen un VAB que la situen en aquest indicador com a tercera demarcació de Catalunya després de Barcelona i Girona, que tenen el dret actiu de votar en les properes eleccions camerals del 2023 i, alhora, el dret passiu de ser votades si es presenten com a candidates a un dels 45 llocs que formen el Ple de la Cambra –màxim òrgan de govern de l’entitat–, és ara quan cal comprovar que es forma part del cens de la Cambra de Terrassa per poder ser-ne partícip.

[button color=”undefined” hover_text_color_override=”undefined” url=”https://www.cambraterrassa.org/cens-electoral/ ” text=”Consulteu el cens electoral ” color_override=”#cc2a47″]
Close Menu