Skip to main content

Eleccions camerals per renovar els òrgans de govern

 

Ramon Talamàs i Jofresa, President de la #CambraTerrassa

El Departament d’Empresa i Treball, òrgan tutelar de les cambres, ha convocat per al pròxim mes de setembre les eleccions camerals per renovar els òrgans de govern de cada cambra, formats per quaranta-cinc membres, dels quals  a la nostra entitat, en sortiran trenta-cinc del plenari que, repartits en vint epígrafs, representaran el teixit econòmic de la demarcació. Aquests, posteriorment, elegiran els cinc membres que en el ple representen les organitzacions empresarials i, finalment, el plenari es completarà amb les empreses o autònoms que es comprometin a unes aportacions econòmiques a l’entitat durant els quatre anys de legislatura, dels quals esdevindran membres les candidatures amb el compromís d’aportació que sigui més elevat.

Donat que algunes empreses de les més de trenta-tres mil vigents a la demarcació duen a terme més d’una activitat i tenen vot en diversos epígrafs, en total són més de quaranta mil els vots potencials i, com en tota contesa electoral, serà desitjable una àmplia participació perquè el nou plenari sigui al màxim de representatiu.

Cal recordar que, si bé les candidatures es personifiquen amb qui es proposa per a la presidència, aquesta, conjuntament amb els dotze membres del Comitè Executiu, és elegida pel plenari un cop constituït i, per tant, en la primera fase d’aquesta contesa electoral, amb vot telemàtic del 15 al 19 de setembre i presencial a la seu de la Cambra el 20 de setembre, es dirimeix quines empreses o autònoms tindran més suports per representar els seus sectors d’activitat econòmica, els quals, repartits en vint diferents epígrafs, tenen d’un a tres representants en funció del seu pes en el conjunt del teixit socioeconòmic de la demarcació.

A Terrassa gaudim d’una sana concurrència en tots els epígrafs, motiu que ens enorgulleix, ja que denota interès i vitalitat. Ara cal que el teixit empresarial es manifesti amb la seva activa participació.

Tenen dret a votar aquelles persones físiques o jurídiques, amb independència de llur nacionalitat, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis dins de l’àmbit territorial, així com les que hi tenen establiments, delegacions o agències, i que figurin dins del cens electoral de la Cambra de Comerç de Terrassa.

Consulteu el cens de la Cambra per saber si hi podeu participar en aquest enllaç.

Close Menu