Skip to main content

Noves modificacions del marcat UKCA

 

El marcat UKCA (UK Conformity Assessed) per a les mercaderies que s’introdueixen al Regne Unit, ha tornat a patir algunes modificacions.
Així doncs, la necessitat d’haver de marcar els productes que ho requereixen amb l’UKCA no serà obligatori fins el dia 1 de gener de 2025, endarrerint una mica més l’entrada en vigor del marcatge.

Per tant, tot queda així:

1) Fins el 31 de desembre de 2024:

  • Si només porten marcat CE, l’avaluació de conformitat la fa un organisme notificat de la UE.
  • Si porten marcat UKCA, l’avaluació de conformitat pot haver-la realitzat un organisme notificat de la UE o un organisme d’avaluació de la conformitat del Regne Unit.

2) A partir de l’1 de gener de 2025:

  • Les avaluacions de conformitat dutes a terme per organisme notificats de la UE abans del 31 de desembre de 2024 es consideraran vàlides per avalar el marcatge UKCA fins al 31 de desembre de 2027. Els fabricants no necessitaran certificar de nou els seus productes durant el període de validesa del certificat emès per l’organisme notificat de la UE, o durant 5 anys.
  • Els productes avaluats per un organisme d’avaluació de la conformitat del Regne Unit porten directament el marcatge UKCA.

 

Si vols ampliar la informació, contacta amb:

Daniel Gonzalez | dgonzalez@cambraterrasa.org

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org

Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

 

 

 

Close Menu