Skip to main content

Informe de comerç exterior de les dades de setembre del 2021

Durant el mes de setembre del 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 18,3% respecte la xifra del mateix mes de l’any anterior, tot arribant als 6.881 milions d’euros, 3,6 punts inferior a la taxa de variació anual (TVA) del conjunt d’exportacions espanyoles (21,9%). El pes de Catalunya respecte el volum total d’exportacions (28.336,7 milions d’euros) va ser del 24,3%, que la col·loca com la segona comunitat amb una contribució més gran (4,6 punts).

Les importacions catalanes del mes de setembre del 2021 van suposar 8.090,6 milions d’euros, van augmentar el 21,8% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior. Van representar el 26,3% del total de les importacions espanyoles (30.732,9 milions d’euros, taxa de variació anual de 24,2%).

El saldo comercial de Catalunya va registrar el mes de setembre un dèficit de -1.209,6 milions d’euros, un 46,3% superior al del mateix mes de l’any 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 85,0%, 2,5 punts percentuals menys que el setembre del 2020 (87,6%, segons dades provisionals).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-setembre de 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 24,8% respecte el mateix període el 2020, assolint els 59.112,8 milions d’euros (25,7% del total de les exportacions espanyoles). Pel que fa a les importacions acumulades de Catalunya van suposar 65.328,8 milions d’euros (26,9% del total d’Espanya), amb un augment de 18,8% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tot Espanya (21,9%).

El saldo comercial de Catalunya a l’acumulat gener-setembre 2021 va assolir la xifra de 6.215,9 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 90,5% i una millora de 4,4 punts percentuals respecte el mateix període de 2020 (86,1%, dades provisionals).

Accedeix a l’informe complert de les dades de març i dades acumulades del 2021 que mensualment emet la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme AQUÍ

Close Menu