Skip to main content

Informe de Comerç Exterior de Catalunya

primer trimestre de 2023-ICEX

 

L’anàlisi d’aquestes dades exigeix posar-les en el context dels problemes associats a la persistent inflació de matèries primeres, una moderació en el comportament dels preus energètics i de la discontinuïtat incerta en les cadenes de subministrament global de certs béns intermedis, a més de la re-configuració de fluxos comercials associats al conflicte armat a Ucraïna, a una creixent fragmentació del comerç global i a situacions concretes de bloqueig comercial a productes espanyols com la imposada per Algèria des de maig de 2022.
El mes de març de 2023, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 27,2% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint els 10.381,7 milions d’euros. Això suposa un sostingut creixement amb una taxa de variació anual superior a la del conjunt d’exportacions espanyoles (17,7%). En conseqüència, el pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (38.932,7 milions d’euros) va créixer fins a arribar a ser el 26,7%. El sector químic, primera rúbrica industrial en termes de comerç exterior, continua sent el de major pes relatiu de les exportacions catalanes (30,6% de total), sector automòbil (17,2%), béns d’equip (15,1% del total) i alimentació, begudes i tabac (13%).
Les importacions catalanes el març del 2023 van ascendir a 10.287,1 milions d’euros, amb un augment contingut del 5,4% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior (1,8 punts superior al creixement de les importacions espanyoles de 3,6%). Catalunya va representar el 26,3% del total de les importacions espanyoles, la xifra de les quals va ascendir a 39.090,4 milions d’euros.
El saldo comercial de Catalunya va registrar el març del 2023 un superàvit de 94,6 milions d’euros, en contraposició amb el dèficit registrat el mateix mes del 2022 (-1.599,8 milions d’euros amb dades provisionals). La taxa de cobertura es va situar en el 100,9%, amb una millora del nivell de cobertura de 17,3 punts percentuals més que al març de 2022 (83,6%, dades provisionals).
Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-març del 2023 i subjectes a efecte calendari, les exportacions de Catalunya van créixer un 22,2% respecte del mateix període el 2022 fins a assolir 26.737,2 milions d’euros, (26% del total de les exportacions espanyoles). Per la seva banda, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 29.043,8 milions d’euros (26,6% del total d’Espanya), amb un augment del 9,9% respecte del mateix període de l’any anterior, superior al de les importacions de tot Espanya (4%).

Si vols ampliar la informació, contacta amb:

Daniel Gonzalez | dgonzalez@cambraterrasa.org

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org

Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

 

 

 

Close Menu