Skip to main content

Es publica el CBAM (CARBON BORDER ADJUSTMEN MECHANISM)

 

Aquest passat mes de maig s’ha publicat el Reglament 2023/956 pel qual s’estableix el Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (MAFC). El MAFC és un instrument que la UE introdueix per prevenir la fuita de carboni i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest mecanisme serà aplicable a partir de l’1 d’octubre de 2023, amb un període transitori que durarà fins al 31 de desembre de 2025 (art. 32 a 35). Durant aquest període transitori, els operadors tindran una obligació de presentar un informe trimestral (informe MAFC), en el qual s’informarà sobre les mercaderies importades durant aquest trimestre.

En aquesta primera fase, el MAFC se centrarà en els següents productes enumerats en l’Annex I:
1. Ciment
2. Fosa, Ferro i Acer
3. Alumini
4. Abonaments
5. Hidrogen
6. Electricitat

Des de la Cambra de Comerç de Terrassa organitzarem una sessió informativa el proper setembre, un mes abans de l’entrada en vigor de la Norma.

Si vols ampliar la informació, contacta amb:

Daniel Gonzalez | dgonzalez@cambraterrasa.org

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org

Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

 

 

 

Close Menu