Skip to main content

OBLIGACIÓ DE DONAR-SE D’ALTA EN EL REGISTRE RAEE i PyA

 

Acabat el període transitori, en el qual els importadors no registrats de mercaderies subjectes a exigències RAEE i RoHS, podien fer-ho sense complir les exigències de registre, des de l’1 de setembre, han d’estar registrats obligatòriament.
Els importadors que no ho hagin fet, no podran realitzar tots els tràmits d’importació de manera satisfactòria. És a dir, no podran materialitzar les seves importacions.
Cal doncs registrar-se com a condició “sine qua non” per a poder despatxar la mercaderia.

Si vols ampliar la informació, contacta amb:

Daniel Gonzalez | dgonzalez@cambraterrasa.org

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org

Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

 

 

 

Close Menu