Skip to main content

Nous controls a la importació d’aparells elèctrics i electrònics, i de piles o acumuladors AEE i PPAA

 

S’inicien els controls a la importació d’aquests AEE i PPAA per part del SOIVRE. El servei d’inspecció ha estat designat com a autoritat de control per a la importació d´aquests productes.

Així s’establirà en un nou Reial Decret que concretarà el que havia previst el darrer Reial Decret 27/2021.

A l’actual control sobre substàncies perilloses en els AEE s’hi suma el control del compliment d’obligació d’inscripció en el Registre Integrat Industrial, com a importadors d’AEE i PPAA.

Es tracta de controls previs a la importació procedent de tercers països, dels productes ressenyats en els annexos del Reial Decret 219/2013, Reial Decret 110/2015 i el Reial Decret 106/2008.

S’ha actualitzat l’eina ESTACICE, amb una finestreta única europea, PUE, i l’importador en el moment de realitzar el DUA, ja fa un pre-sol·licitud al SOIVRE.

Les empreses afectades hauran de complir amb la legislació en matèria de restriccions de substàncies perilloses dels AEE, tant per a la gestió de residus d’AEE com de PPAA.

Més informació aquí 

Close Menu