Skip to main content

Minimitza els riscos i rendibilitza la teva estratègia internacional

Cada vegada hi ha més empreses que prenen consciència de la importància de planificar una estratègia de selecció de mercats basada en l’oportunitat que pot oferir el seu producte o servei.

A l’hora de prendre la decisió de prospectar mercats, és fonamental analitzar quins països poden ser els més idonis, però, com podem saber quins són els criteris que hem de tenir en compte per conèixer quin mercat ofereix la millor oportunitat d’entrada per al nostre producte?

Ho podem aconseguir analitzant els fluxos comercials d’importació i exportació i les barreres d’entrada.

 Què has de tenir en compte a l’hora de dissenyar una estratègia clara per afrontar un procés d’exportació? 

  • Saber com es mou el producte al món, és a dir, quins països són els importadors del nostre producte és un bon criteri per iniciar una anàlisi. Si, a més, sabem quins són els països dels quals importen, això ens ajudarà a saber si el nostre producte hi pot competir.
  • Conèixer les barreres d’entrada del producte a un mercat, si existeixen requeriments documentals, normatives legals o aranzels que gravin la importació, ens ajudarà a valorar si el preu del nostre producte pot esdevenir competitiu o no.
  • Analitzar l’estabilitat financera del paísles tendències de compra i el canal d’entrada més adient, entre altres variables, ens ajudarà a conèixer quins són els mercats que, en funció de la nostra capacitat, podem accedir a mitjà i a llarg termini canalitzant els nostres esforços comercials sobre una estratègia elaborada a partir d’una anàlisi sòlida, que ajudarà a rendibilitzar tot el nostre procés d’exportació.

Tenir clar quins mercats són els més favorables per vendre-hi minimitza el risc i ens ajuda a dissenyar una estratègia clara per afrontar un procés d’exportació amb un mínim de garanties.

Les entitats de suport internacional com les cambres de comerç estem focalitzades a ajudar les empreses en aquest procés, simplificant i facilitant l’anàlisi de totes aquestes variables, acompanyant-te en la prospectiva de nous mercats i en la cerca de contactes internacionals.

 

Iolanda Pujol
Responsable de l’àmbit de Comerç internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa
Tel: 937339833
e-mail: ipujol@cambraterrassa.org
LinkedIn

Close Menu