Skip to main content

Quines són les 7 oportunitats que obtindrem al visitar-lo?

 

Afrontar una estratègia d’exportació no és una tasca senzilla. Tampoc ho és aconseguir el retorn de la inversió que requereix tot el procés previ de priorització de mercats, analitzar el potencial de compra, conèixer les barreres d’accés, les normatives o els registres, saber quin és el millor canal d’entrada, conèixer com hi està venent la competència, saber quines són les necessitats del mercat o preveure les accions de promoció que s’hauran de tenir en compte per aconseguir-ne la venda.

Per tots aquests i altres aspectes, és un fet que l’exportació requereix recursos i dedicació i, per aquest motiu, intentar entrar a un mercat asseguts des del nostre despatx és un dels errors més grans que podem cometre, ja que podrem perdre oportunitats que ens ajudaran a potenciar la nostra estratègia d’exportació.

Per tant, viatjar als mercats…

 

1. Ens permetrà poder reunir-nos amb un nombre considerable de clients potencials
Saps tota la informació que podrem extreure de cadascun d’ells? El potencial de venda, la seva quota de mercat, les seves instal·lacions, les condicions de la negociació… Alhora, podrem percebre la confiança generada fruit de la reunió presencial amb el contacte que probablement es convertirà en el nostre soci.

2. Ens ajudarà a profunditzar en la prospecció del nostre producte
Coneixerem quins productes de la nostra competència han entrat en el país en qüestió i els preus als quals s’estan venent. Això ens pot fer-nos adonar de si tenim entrada o no en aquell mercat. També és important veure a quin tipus d’establiment està venent la nostra competència i analitzar quin és el valor que té el nostre producte dins el mercat al qual volem exportar.

3. Ens farà descobrir la cultura del país
És molt important endinsar-se en el caràcter, actituds i comportament de les cultures – sobretot, de les que són molt diferents de la nostra-, tant en l’aspecte comercial com en el seu dia a dia: conèixer els costums i maneres de viure ens ajudarà a persuadir la futura entesa. Aquests aspectes culturals es traslladen a la cultura de negociació – protocol que és prioritari conèixer- i ens ajudarà a entendre el procés de negociació de cada mercat i de quina manera hem d’actuar a l’hora de tancar els acords.

4. Ens facilitarà la negociació
Les reunions presencials afavoreixen l’enteniment. Permeten fer una bona presentació de la nostra empresa i el nostre producte, aclarir aspectes tècnics, entendre les necessitats reals de compra del sector i valorar l’interès real que el possible client pugui tenir en el nostre producte.

5. Ens ajudarà a visualitzar “in situ” les dificultats de distribució/adequació
Movent-nos per un país podem descobrir dificultats de distribució/adequació sobre el terreny, que haurem de tenir en compte si finalment, decidim exportar-hi.

6. Ens oferirà la possibilitat d’obtenir contactes fruit d’altres contactes
Saps que un contacte d’una reunió pot prescriure’ns a un altre contacte?

7. Ens permetrà la continuïtat de la venda i créixer
Vendre puntualment a un país pot ser relativament senzill. El que requereix més esforç és vendre-hi de manera continuada en el temps. Les visites regulars al nostre soci permeten no tan sols refermar les relacions comercials, sinó també donar continuïtat als acords, conèixer els canvis de tendències de compra, ajustar previsions o marcar els nous objectius.

D’aquesta manera, arribem a la conclusió que “trepitjar” un mercat on tenim previst exportar o “no trepitjar-lo”, marcarà la diferència i ens permetrà escollir el soci que millor s’adapti a les nostres necessitats comercials.

 

Si vols més informació sobre les missions comercials que organitzem o necessites assessorament en la prospecció de mercats, clica aquí.

Close Menu