Skip to main content

ENTRADA EN VIGOR DEL CBAM

 

Introduït pel Reglament de la UE 2023/956, és una política de la UE per tractar la preocupació sobre la igualtat de la producció industrial en matèria de medi ambient.

Pretén que, les mercaderies i matèries primeres importades a la UE, compleixin amb els estàndard climàtics que apliquem internament a la nostra indústria.

Per tant, la intenció és penalitzar les importacions que promouen la fuga de carboni, incorporant un “preu” a pagar pels productes importats i fabricats en paradisos CO₂.

Així, caldrà que els importadors europeus comprin permisos per emissions de carboni, en funció de la petjada carboni de les mercaderies importades.

Els objectius serien evitar la fuga de carboni i promoure la igualtat en els mercats i en el conjunt del Comerç Internacional. Aquest impost tindria com a objectiu anivellar el camp de joc i protegir les empreses europees d’una competència deslleial a causa de diferències en les polítiques climàtiques.

A la Cambra de Terrassa vam fer una sessió informativa sobre l’impost el passat 19 de setembre.

Si vols ampliar la informació, contacta amb:

Daniel Gonzalez | dgonzalez@cambraterrasa.org

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org

Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

 

 

 

Close Menu