Skip to main content

Quins aspectes hauríem de tenir en compte per aconseguir una millor eficiència i efectivitat energètica?

 

El passat 5 de març, es va commemorar el dia mundial de l’eficiència energètica. La celebració d’aquest dia té, com a principal objectiu, promoure i motivar un canvi de model en l’ús de l’energia.

Les accions que es poden implementar són moltes i a tots nivells: empresarials, institucionals i domèstiques. Per aquest motiu, és imprescindible la implicació de tots ja que aquest canvi de model en l’ús de l’energia involucra tot tipus d’instal·lacions tant industrials, com comercials, oficines o cases particulars.

Actualment, existeix una oferta de mercat elevadíssima en productes i serveis que ajuden a reduir el consum d’energia amb un estalvi econòmic associat. Tot i que aquest gran conjunt de possibilitats que tenim al nostre abast, sovint produeix confusió a l’hora de decidir quin camí hem de seguir: hem de fer canvis en les nostres instal·lacions o en la companyia comercialitzadora d’energia? Comprem productes de baix consum o fem canvis en els processos implicats? O potser és millor fer-ho tot plegat…

Per aquest motiu, és molt important conèixer una sèrie d’aspectes que ens ajudaran a prendre la millor decisió:

  • Quin és el comportament energètic de les nostres instal·lacions?
  • Com consumim l’energia?
  • En quin moment del dia es produeixen els pics del nostre consum?
  • Quins processos o equips consumeixen més energia?

Si aconseguim tenir aquest coneixement sobre les nostres instal·lacions, independentment de l’ús que en fem – ja sigui industrial, oficines, comerços, particulars, etc.-, prendre decisions ens serà més fàcil i en conseqüència, amb la implantació de les actuacions que es decideixin realitzar,  guanyarem en eficiència i efectivitat.

Conscient de tot això, la Cambra promou, des de fa anys, accions per donar suport a les empreses en l’àmbit de l’eficiència energètica. I ho fa des de:

  • La participació en projectes europeus: actualment, amb el projecte GRASPINNO, projecte dedicat a la millora en la gestió energètica en els edificis públics.
  • La prestació de serveis d’assessorament energètic, basat en el concepte  de coneixement del comportament energètic de les nostres instal·lacions.

L’eficiència energètica és un model de gestió sostenible que dóna beneficis, no només mediambientals, sinó també  en el model econòmic i de rendibilitat de les empreses, institucions i per a la societat en general.

 

Vols saber-ne més?

Més informació del servei d’assessorament energètic de la Cambra

Close Menu