Skip to main content

Com optimitzar el teu comerç per vendre més?

Actualment, cada cop és més necessari per als comerciants, tenir coneixements de noves tècniques comercials com el merchandising, l’aparadorisme, la gestió de lineals…

Alhora, la relació amb els clients en aquest sector està adquirint cada vegada més rellevància, igual que està succeint en la resta d’altres tipus de negoci. En conseqüència, tots els esforços hauran de girar entorn de la millora de l’atenció i del servei cap a ells. Serà necessari, d’aquesta manera, conèixer les necessitats dels clients per a aconseguir la seva fidelització.

En relació, un any més, la Cambra de Terrassa posa en marxa el Programa de Suport al Comerç Minorista “Diagnòstic d’Innovació Comercial”

 La Cambra obre la convocatòria pública de selecció de comerços per al desenvolupament de Diagnòstics d’Innovació Comercial en el marc del Programa de Comerç Minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Secretaria d’Estat de Comerç.

Quin és l’objectiu del Diagnòstic d’Innovació Comercial?

L’objecte de la convocatòria és promoure la participació de les Pimes comercials de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa en l’actuació de Diagnòstics d’Innovació Comercial del Programa de Comerç Minorista.

Aquesta actuació té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant:

  • La realització de diagnòstics individualitzats.
  • Informes de recomanacions de millora.

Quins aspectes es treballen?

  • Es fa una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del comerç per tal d’identificar els punts forts i punts febles del negoci i elaborar un informe de recomanacions que potenciïn la competitivitat de l’empresa.
  • S’analitzen les característiques generals del comerç, l’entorn comercial i factors d’atractivitat comercial, la cultura innovadora del comerç, la facturació per cada gamma de producte i la seva rendibilitat, l’estratègia comercial i les accions prioritàries per aplicar la innovació al comerç.

Quins beneficis podràs obtenir?

Realitzarem un informe gratuït amb recomanacions que potenciïn la competitivitat de la teva empresa.

A qui va dirigit?

Pimes o empreses autònomes de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa que pertanyin a algun dels epígrafs d’activitat del CNAE-2009, Grup 47 o que estiguin donades d’alta a l’IAE en els epígrafs 64, 65 o 66. Queden excloses les farmàcies, tintoreries, perruqueries i altres serveis.

Els comerços que hi vulgueu participar podeu posar-vos en contacte amb l’àrea de promoció comercial de la Cambra de Terrassa.

 

Consulta el Programa de Suport al Comerç Minorista “Diagnòstic d’Innovació Comercial”!

 

O demana’ns més informació a:

emoncada@cambraterrassa.org

Close Menu