Skip to main content

Brexit: problema o oportunitat?

Després de moltes incerteses i diferents pròrrogues sol·licitades des que el juny de 2016, els ciutadans britànics varen decidir en referèndum deixar de formar part de la Unió Europea, finalment, el proper dia 31 de gener el Regne Unit sortirà de la UE. A ningú se li escapa la rellevància d’aquest fet, el qual implicarà nombroses conseqüències per a les empreses que tenen alguna vinculació, ja sigui directe o indirecte, amb el Regne Unit.

El marc comunitari ha proporcionat a les empreses europees una sèrie d’avantatges que els permeten moure’s lliurement dins un mercat únic, amb llibertat de mobilitat de persones i treballadors, una unió duanera i la no aplicació d’aranzels, entre altres aspectes. Fets que, en definitiva, aporten un aspecte no menor en l’àmbit mercantil que és la seguretat jurídica.

Dins aquest marc, les empreses catalanes han desenvolupat la seva activitat, les seves exportacions i relacions comercials amb diferents països europeus entre els quals el Regne Unit que, de fet, és el cinquè país on les empreses catalanes exporten, actualment amb un 5,7% del total de les exportacions[1].

Tanmateix, hi ha altres tipus de relacions comercials més enllà de les exportacions directes que es poden veure afectades les empreses catalanes. Qualsevol cadena comercial on hi hagi una empresa britànica es pot veure afectada, d’alguna manera o una altra, per la sortida del Regne Unit com a Estat membre de la UE.

Com pot afectar el Brexit a la teva empresa?

El cert és que, ara com ara, existeixen encara molts interrogants sobre com afectarà de forma clara i concreta tots els aspectes comercials amb el Regne Unit. A partir de l’1 de febrer s’obrirà un període de transició que es preveu que durarà 11 mesos, fins al 31 de desembre de 2020, en el que la UE i el Regne Unit han de concretar tots els aspectes que seran d’aplicació i que el govern del Regne Unit pot començar a negociar els tractats bilaterals que consideri els quals, en tot cas, no seran d’aplicació fins aquesta data.

Quins aranzels s’aplicaran? Seguirà formant part de la unió duanera? Com afectarà a treballadors britànics que treballen a Catalunya? Quines conseqüències jurídiques pot comportar per a sucursals catalanes al Regne Unit? I a nivell de contractació comercial, de distribució i agència? Quins són els sectors que més es poden veure afectats per aquesta circumstància?

És imprescindible que les empreses es formulin aquestes i moltes altres preguntes a través d‘un pla de contingència perquè, encara que la resposta no pugui ser categòrica en molts casos, el cert és que esdevé necessari preveure els escenaris possibles. És la primera vegada que un Estat membre de la UE deixa de formar-ne part i, en aquest sentit, se n’haurà fer seguiment de com evoluciona i es materialitza.

Noves oportunitats davant el Brexit

No obstant, el Brexit també s’ha de percebre com una oportunitat per a les empreses. Es poden obrir mercats, sectors i països que, per raons de fiscalitat o de qualsevol dels elements propis de l’àmbit comercial comunitari, descartin seguir important del Regne Unit i profereixin optar per empreses de dins el marc de la UE.  Això també requerirà que les empreses es mantinguin informades i amatents a tots els acords comercials que arribi el Regne Unit i dels sectors que poden ser interessants potenciar a partir d’ara.

En resum, aquest any 2020 vindrà marcat sobretot per com s’afronta -ara ja sí- la sortida del Regne Unit de la UE. Les empreses han de revisar les seves relacions comercials amb empreses del Regne Unit per saber com les pot afectar però també seguir l’evolució d’aquest període transitori per tal de detectar noves oportunitats que puguin sorgir.

Des de la Cambra oferim suport íntegre i personalitzat a les empreses, aportant eines adequades per donar resposta als nous reptes que puguin esdevenir-se del Brexit.

[1] Font: Acció

Més informació

O contacta amb:

Oriol Puig, responsable d’Assessorament Jurídic Internacional: opuig@cambraterrassa.org

Iolanda Pujol, responsable de Comerç Internacional: ipujol@cambraterrassa.org

Close Menu