Mesures Laborals davant el COVID-19

Mesures d’àmbit laboral aplicades i  informació elaborada per la Cambra

(Actualitzat el 30 de març de 2020)

30.03.2020 Nota sobre les mesures adoptades per Reial Decret 10/20 per a reduir la mobilitat en la lluita contra el COVID-19. Accés al resum AQUÍ Reial Decret 10/2020  AQUÍ

30.03.2020 Mesures complementàries en l’àmbit laboral. Accedeix al resum AQUÍ Accedeix al document oficial AQUÍ

23.03.2020 RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. Accés al document oficial AQUÍ

20.03.2020 Prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels treballadors per compte propi o autònoms afectats per la  eclaració de l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 AQUÍ

19.03.2020 Sol·licitud d’autorització de regulació d’ocupació temporal per força major per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 AQUÍ

18.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19- Mesures de suport als treballadors i empresaris autònoms. Accedeix al resum AQUÍ

18.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 – AQUÍ

16.03.2020- Comunicació relativa al tancament de les oficines de la TGSS i l’INSS AQUÍ 

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19

(Actualitzat el 21 de març de 2020)

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i determina per a quines activitats es podrà circular per les vies d’ús públic.

Model de Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc d’estat d’alarma per facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per 1 de les causes autoritzades. ENTRA EN VIGOR DILLUNS A LES 00.00 h. Accedeix al certificat AQUÍ

Pla de contingència empresarial COVID-19

Facilitem el document elaborat per la Patronal CECOT consistent en les bases per a l’elaboració d’una pla de contingència amb motiu de l’afectació de l’activitat empresarial pel coronavirus.

Descarregar document AQUÍ

Per més informació de les mesures davant l’impacte del coronavirus, a través dels correus electrònics

opuig@cambraterrassa.org (Oriol Puig, responsable d’assessorament jurídic internacional)

 amunuera@cambraterrassa.org (Antoni Munuera, responsable de programes de promoció empresarial)

*Per informació dels horaris, canals d’atenció al públic i persones de contacte dels nostres serveis, accedeix al PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CAMBRA DAVANT EL COVID-19