Skip to main content

Mesures Laborals davant el COVID-19

Mesures d’àmbit laboral aplicades i  informació elaborada per la Cambra

(actualitzat el 02 de novembre de 2020)

02.11.2020 Augment de cotitzacions d’autònoms. Les cotitzacions socials dels autònoms a partir del passat dia 30 d’octubre, s’elevaran d’acord amb el Reial Decret-llei, de 28 de desembre de 2018, que contemplava un increment dels tipus de cotització per contingències professionals i cessament d’activitat a partir de l’1 de gener de 2020. Accedeix al BOE AQUÍ

19.10.2020 Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2020, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. Més informació AQUÍ

19.10.2020 Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Més informació al BOE de 14 d’octubre AQUÍ

21.09.2020 Properament, us mantindrem informats de les novetats envers la Llei del treball a distància

20.07.2020 Modificacions a l’Estatut dels Treballadors. Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la que es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establert a l’article 52.d) de l’Estatut dels Treballadors. Més informació AQUÍ

20.07.2020 Promoció del treball autònom: Resolució de 30 de juny de 2020, de la Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, per la que s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per a sufragar les despeses de funcionament, per l’any 2020. Més informació AQUÍ

07.07.2020 Reial Decret-Llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació. S’inclouen mesures de finançament, avals i moratòries en els pagaments: novetats per al sector turístic del Reial decret llei 25/2020 de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació. Cal destacar el finançament, les noves línies d’avals, les moratòries en els pagaments de préstecs hipotecaris o el suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria. Les moratòries de préstecs hipotecaris per a immobles afectes a activitats turístiques estaran exemptes d’Actes Jurídics Documentats (AJD). Accedeix al resum AQUÍ Més informació al BOE AQUÍ

29.06.2020 Guia de recomanacions sobre l’ús de sistemes de climatització i ventilació d’edificis i locals per a prevenir l’expansió de la COVID-19. Més informació AQUÍ

29.06.2020 Mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny.  Segueix llegint al resum AQUÍ. Més informació AQUÍ

22.06.2020 Subvencions del Programa Treball i Formació. RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, previstes en el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19. Més informació AQUÍ

22.05.2020 Informació i recomanacions sobre la neteja i desinfecció d’espais i la salut laboral. Més informació sobre neteja i desinfecció d’espais AQUÍ Més informació sobre salut laboral AQUÍ

20.05.2020 Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions per a l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Més informació AQUÍ

18.05.2020 Documents pràctics en matèria laboral en relació amb la realització de proves diagnòstiques de la Covid-19 per a empreses i sobre les tramitacions de conciliacions laborals suspeses per la declaració de l’estat d’alarma:

    • Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la covid19 en l’àmbit de les empreses. Més informació AQUÍ
    • Instrucció 10/2020, de 7 de maig, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre la tramitació de les conciliacions laborals suspeses per la declaració de l’estat d’alarma provocat pel COVID-19. Accedeix al resum AQUÍ

18.05.2020 Autorització sanitària per a la realització o la compra de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19 AQUÍ

13.05.2020 Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació. Accedeix al resum AQUÍ Més informació AQUÍ

13.05.2020 Projecte europeu per a enfortir les competències en transformació digital i l’aprenentatge intergeneracional. La Cámara de Comercio de España i les cambres de Terrassa, República Txeca, Àustria (WKO), Bulgària, AHK-Bulgària i Dobrich participen en el projecte. L’objectiu del programa CVETNET és reforçar la formació professional contínua, les competències digitals i l’aprenentatge intergeneracional. Més informació AQUÍ

07.05.2020 Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. Accedeix al resum AQUÍ Més informació al DOGC d’avui AQUÍ

05.05.2020 En la Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries par a fer front a l’impacte de la COVID-19 en matèria de formació professional per al treball, en l’àmbit laboral. Accedeix-hi AQUÍ

04.05.2020 Criteri sobre l’aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada durant la fase de desconfinament de l’estat d’alarma. Més informació AQUÍ

04.05.2020 Protocol i guia de bones pràctiques dirigides a l’activitat comercial a establiment físic i no sedentari. Accedeix al protocol i guia de bones pràctiques AQUÍ

04.05.2020 Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la que s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis. Accedeix al resum AQUÍ Preguntes freqüents AQUÍ

29.04.2020 Informació actualitzada del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sobre la fabricació de mascaretes i equips de protecció: Més informació al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme  AQUÍ
​​​​​​​
Preguntes freqüents respecte a les mascaretes higièniques AQUÍ
Més informació sobre els tipus de mascaretes AQUÍ

27.04.2020 Resolució de 23 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Davant la mancança d’EPIs amb marca CE reglamentari, s’amplia el llistat de normes considerades equivalents i es fa extensiu a les especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marca CE europeu i altres EPI. Més informació AQUÍ

23.04.2020 Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i l’ocupació.  Accedeix al resum AQUÍ  Accedeix al BOE de 22 d’abril de 2020 AQUÍ

21.04.2020 Guia de recomanacions bàsiques per a la comunicació de moratòries, ajornaments, ERTOs, reduccions de jornada i altres aspectes. Més informació AQUÍ

21.04.2020 Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. S’estableixen mesures en l’àmbit de les subvencions promogudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com els perceptors que es poden veure perjudicats. D’una banda, es dona viabilitat als projectes, actuacions i activitats als quals la situació actual ha impedit el seu compliment, fent necessari la flexibilització i afavorir el compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions. I d’una altra banda, es concreta i defineixen criteris d’actuació pel que fa a la incidència de l’aplicació de les mesures, en relació amb l’execució i la justificació de les subvencions atorgades i actualment en tràmit. En determinats programes i actuacions de foment promogudes pel SOC s’han d’ajustar les actuacions objecte de subvenció a les necessitats actuals. Més informació AQUÍ

14.04.2020 Ordre ministerial en la que se suspenen obres a edificis existents on hi hagi risc de contagi pel COVID-19 a persones no relacionades amb l’obra. Accedeix-hi AQUÍ

14.04.2020 Guia de bones pràctiques en els centres de treball. Accedeix-hi AQUI

01.04.2020 Nota interpretativa per al sector industrial del reial decret 10/2020 AQUÍ Accedeix al document oficial AQUÍ

31.03.2020 Nota sobre les mesures adoptades per Reial Decret 10/20 per a reduir la mobilitat en la lluita contra el COVID-19. Accés al resum AQUÍ Reial Decret 10/2020  AQUÍ

31.03.2020 Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març i el model de Declaració responsable del treballador d’empresa de serveis essencials per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el treball.  Accedeix al resum AQUÍ Accedeix al document oficial AQUÍ 

31.03.2020 Comunicació a l’administració sobre activitats de la indústria manufactura considerades essencials. Accedeix al resum AQUÍ Accedeix al Canal empresa AQUÍ

30.03.2020 Mesures complementàries en l’àmbit laboral. Accedeix al resum AQUÍ Accedeix al document oficial AQUÍ

23.03.2020 RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. Accés al document oficial AQUÍ

20.03.2020 Prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels treballadors per compte propi o autònoms afectats per la  eclaració de l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 AQUÍ

19.03.2020 Sol·licitud d’autorització de regulació d’ocupació temporal per força major per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 AQUÍ

18.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19- Mesures de suport als treballadors i empresaris autònoms. Accedeix al resum AQUÍ

18.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 – AQUÍ

16.03.2020- Comunicació relativa al tancament de les oficines de la TGSS i l’INSS AQUÍ 

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19

(Actualitzat el 21 de març de 2020)

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i determina per a quines activitats es podrà circular per les vies d’ús públic.

Model de Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc d’estat d’alarma per facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per 1 de les causes autoritzades. ENTRA EN VIGOR DILLUNS A LES 00.00 h. Accedeix al certificat AQUÍ

Pla de contingència empresarial COVID-19

Facilitem el document elaborat per la Patronal CECOT consistent en les bases per a l’elaboració d’una pla de contingència amb motiu de l’afectació de l’activitat empresarial pel coronavirus.

Descarregar document AQUÍ

Per més informació de les mesures davant l’impacte del coronavirus, a través dels correus electrònics

spatino@cambraterrassa.org / 677.428.829 (Susanna Patiño, Secretària General)

*Per informació dels horaris, canals d’atenció al públic i persones de contacte dels nostres serveis, accedeix al PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CAMBRA DAVANT EL COVID-19

Close Menu