Skip to main content

La Junta Electoral Central ratifica els resultats provisionals del vot per sufragi als òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Terrassa

 

Terrassa, 29 de setembre 2023 – La Junta Electoral Central (JEC), reunida ahir dijous, ha ratificat com a definitius els resultats del vot per sufragi corresponent a les eleccions a les cambres de comerç de Catalunya. Les votacions, culminades el 20 de setembre passat, s’han celebrat a les cambres de Barcelona, Terrassa i Manresa.

 La JEC també celebrava, com és preceptiu, el sorteig per a determinar una de les dues vocalies electes en el grup 12, categoria 4, de la Cambra de Terrassa, en tant que dues candidatures havien empatat. El resultat de l’esmentat sorteig ha determinat que la vocalia pendent recaigui en Coneix Project Management SL.

Podeu consultar els resultats definitius aquí

Un cop completades aquestes votacions, ara només la Cambra de Comerç de Terrassa té pendent una nova jornada electoral. Serà per a triar els seus representants de les organitzacions empresarials (el proper 24 d’octubre). També resta pendent la possible l’assignació de vocalies de major aportació voluntària a la Cambra de Terrassa (fins a 5, la meitat en relació amb les eleccions de 2019). El termini de presentació d’aquestes candidatures va cloure el passat dia 27 de setembre. Després del termini d’al·legacions, la Junta Electoral Central proclamarà les candidatures amb data límit el dia 13 d’octubre.

Amb tot, l’òrgan tutelar de les cambres preveu que totes les cambres catalanes hagin completat la constitució dels seus plenaris i l’elecció dels seus òrgans de govern durant el mes de novembre.

Composició Ple de la Cambra de Terrassa  

Cal recordar que la composició del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa, sorgit de la present convocatòria electoral, estarà format per un total de 45 membres.
Del total d’empreses representades al Ple de la Cambra, 35 correponen a les designades per sufragi dels electors (PDF candidatures proclamades)  .

Altres  cinc membres amb representació al Ple correspondran als representants proposats per les organitzacions empresarials. Les votacions tindran lloc el 24 d’octubre de 2023 a la mateixa seu de la Cambra, per part dels 35 membres escollits per sufragi dels electors i electores.  I, cinc membres correspondran a representants d’empreses de major aportació voluntària.

Close Menu