Mesures logístiques i duaneres davant el COVID-19

Mesures logístiques i duaneres aplicades i informació elaborada per la Cambra davant la crisi del COVID-19

(Actualitzat el 21 de juliol de 2020)

21.07.2020 Nou certificat SQM (Saudi Quality Mark) per exportacions al Regne d’Aràbia Saudita. L’1 de juliol de 2020, la plataforma SABRE es va vincular amb el sistema FASAH. Aquesta integració garanteix la verificació automàtica dels Certificats d’enviament: no cal imprimir un Certificat de conformitat d’enviament (SCOC), ja que estarà automàticament en el sistema FASAH. Qualsevol enviament a l’Aràbia Saudita que no tingui un SCOC haurà de ser retornat.​​​ Més informació AQUÍ

08.07.2020 Modificacions en l’aranzel duaner comú i obertura del termini per a la sol·licitud de suspensions i/o contingents aranzelaris.​​​​ Més informació AQUÍ

07.07.2020 Resolució de 29 de juny de 2020, de la Direcció General Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada a Espanya. ​​​​​​​Més informació AQUÍ

07.07.2020 Modificació dels criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no prescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen. Ordre INT/595/2020, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no prescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Més informació AQUÍ

17.06.2020 Quins són els ports i aeroports d’entrada amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional? L’Ordre PCM/531/2020, de 16 de juny, estableix els ports i aeroports espanyols designats com  “Punts d’Entrada amb capacitat d’atenció a Emergències de Salut Pública d’Importància Internacional”. ​​Segueix llegint AQUÍ
​​​​​​

08.06.2020 Nota informativa de l’àrea de duanes sobre l’atenció presencial durant la desescalada​​​​​. Més informació al document de resum AQUÍ. ​​​​​​​Accedeix a la nota informativa AQUÍ

15.05.2020 Ordre TMA/410/2020, de 14 de maig, per la que es limita l’entrada a Espanya a les aeronaus i bucs de passatge a través dels punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional. Més informació AQUÍ

15.05.2020 Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la que es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Més informació AQUÍ

15.05.2020 Comunicació de la Comissió Europea sobre la restauració progressiva dels serveis de transport i connectivitats. Més informació AQUÍ

29.04.2020 Informació actualitzada del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sobre la fabricació de mascaretes i equips de protecció: Més informació al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme  AQUÍ
​​​​​​​
Preguntes freqüents respecte a les mascaretes higièniques AQUÍ
Més informació sobre els tipus de mascaretes AQUÍ

28.04.2020 Guia pràctica sobre qüestions duaneres davant la COVID-19. Més informació AQUÍ

27.04.2020 Ordre INT/368/2020, de 24 d’abril, per la que es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La pròrroga s’estendrà des de les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020 fins a les 00:00 hores del dia 10 de maig de 2020. Més informació AQUÍ

16.04.2020 Guia duanera de la UE davant la situació de crisi del COVID-19. La Comissió europea ha elaborat una guia pràctica de qüestions duaneres davant la situació actual de crisi derivada pel Covid-19. ​​​​Més informació AQUÍ

14.04.2020 Referència per a la classificació en el Sistema Harmonitzat dels subministraments mèdics per a afrontar el COVID-19. Accedeix-hi AQUÍ 

14.04.2020 Pròrroga dels controls de les fronteres interiors terrestres fins el 26 d’abril de 2020. Accedeix-hi AQUÍ

14.04.2020 Recomanació de la Comissió europea per a la utilització de la tecnologia i dades per combatre el COVID-19. Accedeix-hi AQUI

07.04.2020 Nota sobre declaracions Intrastat durant l’estat d’alarma si no es disposa del certificat electrònic de l’empresa. Accedeix-hi AQUÍ

07.04.2020 Instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa. Accedeix-hi AQUÍ

07.04.2020 Criteris interpretatius i pròrroga de la validesa dels certificats de verificacions i manteniment preventiu establerts a la regulació de seguretat industrial i metrològica. Accedeix-hi AQUÍ

07.04.2020 Mesures especials per a l’atorgament de llicències prèvies de funcionament d’instal·lacions i determinats productes sanitaris sense marcat CE. Accedeix-hi AQUÍ

06.04.2020.  Nota de l’Agència tributària sobre el tractament duaner de les importacions de material per a donació, en relació a l’exempció en benefici de víctimes de catàstrofes. Accedeix-hi AQUÍ

6.04.2020 Decisió de la Comissió Europea relativa a la concessió d’una franquícia de drets d’importació i d’una exempció de l’IVA respecte la importació de les mercaderies necessàries per a combatre els efectes del COVID-19 durant l’any 2020. Accés al Diari Oficial de la Unió Europea: decisió (UE) 2020/491 de la Comissió de 3 d’abril de 2020- AQUÍ

6.04.2020 Nota de l’Agència Tributària sobre disposicions d’origen dels règims preferencials de la UE amb els seus socis comercials. Accedeix al resum AQUÍ Accedeix a la nota informativa de l’Agència Tributària AQUÍ

2.4.2020 Deutes derivats de declaracions duaneres, previstos en el Reial Decret 10/2020. Accedeix al resum AQUÍ Accedeix a les preguntes freqüents de l’Agència Tributària AQUÍ

1.04.2020 Mapa interactiu: L’estat del transport a tot el món en temps de crisi sanitària AQUÍ

26.03.2020 Recomanacions de la Comissió Europea per a la gestió de fronteres. Accedeix al resum AQUÍ Accedeix al document oficial AQUÍ

26.03.2020 Nota de l’Agència Tributària (Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales)  sobre el control d’equips de protecció individual, mascaretes i altre material sanitari AQUÍ

25.03.2020 Nota publicada per l’Agència Tributària sobre l’aplicació de la franquícia en benefici de víctimes de catàstrofes AQUÍ

19.03.2020 Llicència d’exportació per a determinats equips de protecció individual per tal d’evitar la propagació del coronavirus – accés al resum AQUÍaccés al document oficial AQUÍ 

18.03.2020 Instruccions del departament de duanes derivades de la declaració de l’Estat d’alarma AQUÍ

16.03.2020 Comunicació relativa a les inspeccions SOIVRE davant la crisi del COVID-19 AQUÍ

Per més informació de les mesures davant l’impacte del coronavirus, a través dels correus electrònics

opuig@cambraterrassa.org / 610.006.696 (Oriol Puig, responsable d’assessorament jurídic internacional)

 spatino@cambraterrassa.org / 677.428.829 (Susanna Patiño, secretària general en funcions)

*Per informació dels horaris, canals d’atenció al públic i persones de contacte dels nostres serveis, accedeix al PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CAMBRA DAVANT EL COVID-19