Skip to main content

Assenyalant la necessitat d’articular consensos però, a la vegada, urgint als grups parlamentaris i, principalment, a l’executiu a una actuació decidida arbitrant per eliminar bloqueigs i evitar l’actual paràlisi

LES CAMBRES DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA ES POSICIONEN CONJUNTAMENT A TRAVÉS DEL CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE CATALUNYA (CGCC), A FAVOR D’UN NECESSARI I DECIDIT IMPULS PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA CAP A UNA DESCARBONITZACIÓ DE LES FONTS

A la urgència s’uneix l’actual fort cost de l’energia per l’activitat socioeconòmica de Catalunya, realitat que afecta la competitivitat de les empreses del territori

Aquest posicionament es presenta un cop analitzades les diferents intervencions i opinions rebudes arran de la jornada “Territori, Turisme i Transició Energètica” que va organitzar, el passat 18 de març, la Comissió de Comerç i Turisme (liderada per la Cambra de Palamós) i la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat (liderada per Cambra de Terrassa, en coordinació amb les cambres de Manresa, Tortosa i Valls) en el marc del CGCC

*Foto d'arxiu dels presidents del CGCC, del 2019

*Foto d’arxiu dels presidents del CGCC, del 2019

Catalunya, 19 de maig de 2021. Motivades per la preocupació pel fort dèficit que Catalunya acumula en la generació d’energies renovables, tant en relació amb els compromisos assumits en la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, ratificats en el Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre, com pels riscos, molt propers, d’una pèrdua de sobirania en molts aspectes de la política energètica en favor de l’Estat, la Comissió de Comerç i Turisme (liderada per la Cambra de Palamós) i la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat (liderada per Cambra de Terrassa, en coordinació amb les cambres de Manresa, Tortosa i Valls), en nom del CGCC van organitzar, el passat  18 de març, la jornada “Territori, Turisme i Transició Energètica”. Una jornada en la qual van intervenir ponents dels diversos sectors implicats (*) i que va comptar amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Un cop recollits els diferents posicionaments i opinions rebuts arran de la jornada, el Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC) fa públic ara el posicionament conjunt que assenyala la necessitat d’una visió territorial no centralitzada i, en el marc d’una política energètica de país, destaca la importància d’una col·laboració publicoprivada per també aprofitar les moltes oportunitats industrials derivades. Oportunitats que han de començar per activitats de R+D, en col·laboració amb el sector universitari.

El document de posicionament conjunt també inclou recomanacions per al sector turístic, la necessitat de valorar el foment d’una activitat agrícola i ramadera pròpia, i es posiciona clarament per una sobirania energètica catalana i una participació del territori, en contra d’una moratòria en l’actual legislació. A la urgència s’uneix l’actual fort cost de l’energia per l’activitat socioeconòmica de Catalunya, realitat que afecta la competitivitat de les empreses del territori.

D’aquesta manera, el posicionament conjunt de les Cambres de Comerç, Indústria Serveis i Navegació de Catalunya conclou amb la necessitat d’assolir una clara consciència de tota la ciutadania, propiciant el seu apoderament com la millor palanca per aconseguir una oferta energètica sostenible.

(*) Inaugurada pel director de l’ICAEN i a la vegada director general d’Energia, Manel Torrent, i pel director general de Turisme, Octavi Bono, van intervenir-hi Esther Izquierdo, presidenta del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya; Jaume Pedrós, responsable d’energies alternatives d’Unió de Pagesos de Catalunya; Miquel Torres, president de Família Torres; Carles Barcons, president de TURALCAT; i Jaume Morron, gerent d’EolicCat.

Descarregar la notícia

Descarregar el Posicionament del CGCC

Close Menu