Skip to main content

La Cambra de Comerç de Terrassa tanca el 2023 amb un volum d’activitat
de quasi 3 milions euros, un 16% més que l’any 2022

 

La consolidació de l’àgora empresarial que persegueix l’entitat,
i que aixopluga els diversos serveis, seguir potenciant l’emprenedoria i en especial l’assessoria d’implementació dels criteris ESG*, principals eixos estratègics per al 2024 

(*) Environment, Social and government

 

  • La corporació supera amb nota un exercici de grans reptes com la posada en marxa de l’espai Cambra Business & Working, una reforma integral de la seva seu central, i el lideratge del Digital Impuls Hub, que situa la corporació a l’avantguarda en digitalització empresarial.
  • Superada l’etapa electoral i l’adaptació dels nous òrgans de govern, entre els seus reptes 2024 destaca aconseguir, conjuntament amb la resta de les cambres catalanes, l’aprovació de la convenient Llei de Cambres i propiciar la col·laboració amb la resta d’entitats i administracions en pro de l’activitat empresarial i la perfecció de les infraestructures necessàries. També destacar la campanya ja endegada per captar més Socis Èxit, empreses col·laboradores de la Cambra, les qual obtenen uns beneficis associats, com són condicions avantatjoses per evitar faltes reputacions online d’acord amb el conveni signat amb la prestigiosa empresa RepScan.

 

El 2023 ha estat per a la Cambra de Comerç de Terrassa un any especialment significatiu en la seva llarga història. L’exercici s’ha definit per la culminació de projectes que adeqüen la corporació plenament a la realitat i les necessitats del segle XXI. La que va ser la primera cambra de Catalunya, encara el 2024 preparada per a una nova etapa, situada a l’avantguarda de les cambres de tot l’Estat en digitalització empresarial, i amb les competències per ser un motor de  digitalització empresarial per a la seva demarcació territorial, en particular, i per Catalunya, en general, degut al lideratge del Digital Impulse Hub, reconegut pel Segell d’Excel·lència Europeu. A més, sense perdre de vista les seves apostes estratègiques com són l’emprenedoria 360º, el foment de la innovació i la consolidació de la Cambra Business & Working en funcionament des de l’abril de 2023
Entre els indicadors que evidencien l’empenta de la Cambra de Comerç de Terrassa destaca el creixement en activitat i serveis. Així doncs, la previsió de tancament per a l’exercici 2023 és de 2’983 milions d’euros en volum d’activitat. Aquesta xifra suposa un increment d’un 16% davant del 2022 i d’un 28% en relació amb l’any 2019. Les gestions delegades de l’administració (com les tramitacions en comerç internacional, amb més de 8.600 legalitzacions de certificats d’origen i documents comercials, la revisió d’expedients Kit Digital, etc.), i els projectes amb finançament de la Unió Europea encapçalen, per volum econòmic, les activitats amb fons públics portades a terme per l’entitat.

Pel que fa a la gestió empresarial, des dels serveis de la corporació terrassenca s’han tramitat 33 milions d’euros d’ajuts per a projectes d’innovació i incentius fiscals, gràcies a l’estreta vinculació de l’entitat amb el CDTI. Un total de 122 empreses de la demarcació s’han beneficiat d’aquests ajusts, sigui amb assessorament empresarial, innovació i estratègia, com amb la participació en programes cofinançats.

Més Sostenibilitat i implantació dels criteris ESG

La sostenibilitat i els criteris ASG ( ESG, en anglès) de comportaments responsables en medi ambient, social i governança a l’empresa* seran temes que prendran especial rellevància en les actuacions de la Cambra de Comerç de Terrassa en aquesta nova etapa. Un protagonisme que és causat per l’obligació de les empreses, independentment de la seva dimensió, de donar compliment a les normatives derivades de les polítiques del Pacte Verd de la UE i els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), i l’agenda 2030 de l’ONU.

Des del passat mes d’octubre de 2023, les empreses ja disposen a la Cambra de Comerç de Terrassa d’un servei d’acompanyament i orientació en la seva adequació als nous reptes mediambientals, socials i de bon govern. El servei orienta l’empresa en la implantació de les seves polítiques mediambientals des d’un punt de vista tècnic, pràctic, regulador.  El Servei de Criteris ASG també ofereix suport en els processos de l’àmbit social com les relacions amb els treballadors i empleats, clients i l’entorn social, en general, i en el camp de la governança.

Infraestructures i mobilitat, i polígons

Per a l’any 2024, el Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Terrassa, sorgit de les eleccions camerals del passat mes de setembre i encapçalat pel president Ramon Talamàs, seguiran les reivindicacions per la millora en mobilitat i infraestructures de la demarcació territorial. L’any comença amb preocupació pel retard  en la posada en marxa de la B40 en el tram entre Abrera i Terrassa i al respecte el plenari de l’entitat convocat pel 27 de febrer tindrà lloc a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, tant sigui per celebrar que la infraestructura s’hagi inaugurat com per denunciar-ho en cas contrari. Cal recordar que els premis Cambra 2022 ja es van celebrar a aquesta població de la demarcació sota el lema “La real Passió d’Olesa. La B40”. També continuaran les reivindicacions de l’equip cameral per reclamar la seva prolongació fins a Sabadell / Castellar, l’anomenada Ronda Nord.

Una altra de les reivindicacions de l’actual Comitè és la segona estació a Rubí dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la Llana. Es tracta d’una reivindicació històrica del municipi rubinenc el projecte del qual, ja redactat, porta aturat des del 2010. En aquest sentit, el vicepresident Nacho Navarro explica que “les infraestructures juguen un paper rellevant en les prioritats de la Cambra. Existeix un Pla Especial de Mobilitat del Vallès que hem de seguir i defensar que es compleixi. Directament, i participant a FEMVALLES, treballarem per influir en projectes grans com la B40, fins a les necessitats específiques com l’estació dels FGC a la Llana de Rubí”.

Una altra de les preocupacions del Comitè Executiu de l’entitat terrassenca són els polígons industrials. Per a Nacho Navarro, “la seva adequació i qualitat urbanística és un element de dignitat, però fonamentalment de competitivitat, per atraure la implantació industrial. Farem pressió perquè ajuntaments i entitats supramunicipals es comprometin a destinar-hi recursos. El seguiment dels desenvolupaments urbanístics i de planejament urbanístics a la demarcació també formen part de les prioritats d’aquest àmbit, sempre alineats i col·laborant amb entitats representants empresarials com CECOT, els representants sectorials, etc.”

La Cambra de Comerç prosseguirà doncs amb la seva voluntat de col·laborar i reivindicar les millors i necessàries actuacions administratives de la mà de les diverses administracions amb les quals interactua i en aquest camp destacar la participació activa a sol·licitud municipal en  l’estructuració en la qual i amb col·laboració amb CECOT i altres agents s’està treballant per una actuació integrals de totes les àrees d’incidència socioeconòmica de l’Ajuntament de Terrassa

Cal recordar que segons lDESCAT de 2021 (p), el pes de la indústria a Terrassa, en termes de VAB se situava en el 15,7 % molt per sota del percentatge del conjunt del Vallès, amb un 25,6%  i el de Catalunya amb un 20,2%. Des de la Cambra de Terrassa es recorda també el pes d’industrial de Castellbisbal, amb el 69%, i Rubí, amb el 43%, segons les mateixes fons.

Llei de Cambres i la sequera

La Llei de Cambres continuarà en l’agenda reivindicativa de l’equip cameral terrassenc aquest 2024.  Cal recordar que l’any 2010, el Govern central va eliminar l’obligatorietat de pagar l’anomenat recurs cameral permanent  a les empreses. El 2014, la llei bàsica de cambres espanyola va mantenir les funcions d’aquestes corporacions, però no va establir una forma de finançament per a les activitats públiques que ofereixen les cambres. En aquests moments, encara està pendent una llei que defineixi el finançament públic i potenciï la força de les cambres de comerç de Catalunya. En aquest sentit, el president Ramon Talamàs expressa “la preocupació i la necessitat de tenir un calendari per avançar, ara ja sense excuses, en la Llei de Cambres”.

La sequera històrica que afecta Catalunya preocupa també l’equip cameral terrassenc. Per això, vetllar perquè el teixit industrial de la demarcació disposi dels recursos necessaris, amb les adaptacions necessàries, per prosseguir amb la seva activitat i creixement marcarà l’agenda de treball i relacions institucionals de l’entitat.

Fites del 2023. Cambra Business & Working i àgora empresarial­­

Amb la celebració dels Premis Cambra 2023, el passat mes d’abril, la Cambra de Comerç de Terrassa obria les portes de la Cambra Business & Working (Cambra B&W). Una transformació física de les tres plantes de l’edifici de la corporació terrassenca plenament orientada a atraure i afavorir la sinergia i intercanvi entre professionals, i impulsar els negocis i l’emprenedoria.

La Cambra B&W està dotada d’espais coworking, dinou oficines diàfanes i transparents, sales d’assaig i experimentació, i networking. La peça  destacada, però,  és el Coworking Digital, cofinançat pels fons FEDER que ocupa tota segona planta de l’edifici, amb una capacitat per a 30 llocs físics de treball simultanis, que s’incrementen amb la rotació dels usuaris, i cinc espais independents (oficines) per a empreses de caràcter digital, que es troben a ple rendiment. A Catalunya només hi ha dos coworkings digitals de les característiques del que hi ha a Terrassa, i al conjunt de l’Estat se’n disposen de vint-i-dos. En aquesta moments, l’ocupació de la Cambra B&W pel que fa a les oficines arriba al 100% i els espais coworking si situen al 57%.

A més, la Cambra B&W és oberta per acollir tota mena d’esdeveniments i trobades per al foment del desenvolupament econòmic de la demarcació i de l’emprenedoria en especial, amb la vocació d’esdevenir una àgora empresarial.

Cal recordar que les obres de transformació de la Cambra B&W han comptat un pressupost d’1.250.000 euros, dels quals 230.000 € provenen dels fons FEDER EU a través de la Fundación Incyde de la Cambres de Comerç.

Fites del 2023. Especialització i focalització en l’emprenedoria 

Iolanda Pujol, responsable de Projecció de la Cambra de Terrassa explica que: “L’any 2023 ha estat un any de llançament i sobretot, d’obrir les portes de la nova Cambra que no només ha canviat els seus espais físics, sinó també ha fet una forta aposta estratègica en potenciar serveis i activitats per a la nova emprenedoria donant suport al nou emprenedor que té una idea de negoci, fins al directiu d’una empresa consolidada que necessita eines per seguir creixent”. Efectivament, La Cambra de Comerç de Terrassa és una de les cambres catalanes amb una major focalització i especialització en el foment de la nova emprenedoria. En aquest sentit, en el decurs del 2023 ha ampliat i consolidat el ventall de suports als nous emprenedors i les Start-ups esdevenint una aposta estratègica i diferencial de l’entitat.

En aquests moments, qualsevol projecte o iniciativa emprenedora a la demarcació territorial de la Cambra de Terrassa pot trobar el suport necessari: des de la idea i la constitució de l’empresa, fins al seu creixement. L’entitat ofereix el projecte EmpoderaT, del qual durant l’any 2023 s’han beneficiat més de 200 persones amb formació especialitzada, tallers de sensibilització cap a l’emprenedoria, mentories personalitzades gratuïtes i acompanyament en el finançament. També desenvolupa el programa Acceleració per a Start-ups (Impulsa Digital) i disposa del Coworking Digital ( detallat en el punt anterior).

La Cambra de Comerç de Terrassa fomenta l’emprenedoria amb una estratègia 360 graus que permet obrir el ventall d’actuació a qualsevol col·lectiu i persona que pugui emprendre. En aquest sentit, el vicepresident Jordi Rodríguez indica que “la transformació de la Cambra de Comerç de Terrassa tant en les seves instal·lacions com en el seu nivell de servei de suport a les iniciatives emprenedores, ens situa com un element plenament integrat dins de l’ecosistema amb molt potencial per la regeneració necessària del teixit empresarial. Que cap idea emprenedora basada en el coneixement, la innovació i la base digital passi de llarg de l’estació Terrassa Rambla. La Cambra vol consolidar-se com una entitat motor d’oportunitats per a nous i noves emprenedores i empreses emergents, que han de ser les empreses bandera en la pròxima dècada”.

Fites del 2023. Al capdavant en digitalització empresarial 

El Digital Impulse Hub (DIH), constituït l’any 2019, és una aliança sense precedents entre l’administració local, les cambres de comerç i les universitats tecnològiques, a través dels seus laboratoris i grups de recerca per ajudar a digitalitzar les pimes i l’administració local de Catalunya.  El DIH terrassenc, liderat per la Cambra de Comerç de Terrassa,  iniciava l’any 2023 l’acompanyant en el procés de digitalització avançada d’una trentena de pimes i empreses emergents de Catalunya i també ha començat a fer-ho amb empreses de la resta d’Espanya.

El DIH terrassenc forma part de la  xarxa European Digital Innovation Hub. Per això té accés a convocatòries restringides com és el cas del Programa de Suport als Hubs d’Innovació, que preveu ajusts fins a 30.000 euros per pime en espècies, una línia d’ajuts, inclosos en els Next Generation que estarà vigent fins al setembre de 2025. Gràcies a aquests ajuts, les pimes a les quals ofereix serveis el DIH terrassenc duen a terme assajos amb aplicacions de Big Data i Intel·ligència artificial, per a la indústria i el comerç, i testen tecnologies com la xarxa mòbil 5G o la impressió 3D, entre altres solucions avançades.

La fortalesa del DIH terrassenc és que, gràcies a l’aliança multidisciplinària en què es recolza, “podem atendre un ventall multisectorial de pimes: comerç, indústria, sector audiovisual, internacionalització i e-learning. Es tracta d’un valor diferencial en relació amb la resta de DIH operatius a Espanya i que ens permet donar serveis a projectes de tot l’Estat”.  Amb aquest nou pas que ha emprès la Cambra de Terrassa liderant el DIH “podem dir que, ara mateix,  estem a l’avantguarda a tot l’Estat en la digitalització orientada a les pimes”, explica el director gerent de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, Josep Prats. En aquest sentit, cal recordar que la corporació terrassenca iniciava aquesta tasca en el procés de digitalització l’any 2015, amb el programa TICCambra. També ha estat la segona cambra de Catalunya en acompanyament a pimes en el programa AceleraPyme i, actualment, és la segona corporació catalana a disposar d’un coworking digital.

El DIH liderat per la Cambra de Terrassa està integrat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Consorci Localret, els Ajuntaments de Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès, el Consell General de Cambres de Catalunya.

Fites del 2023.
Grups Plató d’alts perfils directius i formació

En el decurs del 2023, s’ha celebrat el desè aniversari dels Grups Plató, una experiència única a Catalunya orientada al creixement de persones empresàries i amb alts perfils directius. Actualment participen de manera regular en els sessions del Grup Plató 64 professionals que aposten pel perfeccionament a través de l’intercanvi d’experiències i coneixement en l’entorn de diferents àmbits de l’empresa.

També, durant el 2023, s’han celebrat més 140 intercanvis d’Erasmus Young Entrepreneurs. En matèria de formació, prop de 400 persones han rebut formació en gestió empresarial, el Programa 45+ ha comptat amb 246 participants i 327 joves s’han format a través del programa de Garantia Juvenil.

Es pot consultar la Memòria d’Activitats 2023 aquí

 

 

 

Close Menu