Skip to main content

Josep Santacreu assumeix la presidència del

Consell General de Cambres de Catalunya

 

  • Jaume Fàbrega (president de la Cambra de Girona), nou vicepresident de l’ens i Ramon Alberich (president de la Cambra de Sabadell) en serà el tresorer.
  • Laura Roigé (presidenta de la Cambra de Tarragona), Jaume Saltó (president de la Cambra de Lleida) i Pere Ayach (president de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols) ocuparan les vocalies del Comitè Executiu del Consell.

 

Barcelona, 18 de desembre del 2023.- El nou Ple del Consell General de Cambres de Catalunya ha elegit el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, com a nou president del Consell de Cambres de Catalunya, l’ens que agrupa les 13 cambres de Catalunya. Santacreu rellevarà Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, que passarà a ser vicepresident del Consell.

Durantla sessió constitutiva del Ple s’han escollit també la resta de membres que integraran el Comitè Executiu del Consell. Concretament, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, n’assumirà la tresoreria, mentre que les vocalies del Comitè estaran integrades per la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, i el president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Pere Ayach.

La sessió ha estat presidida pel secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, Albert Castellanos, i la cloenda ha anat a càrrec del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent.

Amb la constitució del Ple i el nomenament del nou Comitè Executiu del Consell, es completa el procés electoral de renovació dels òrgans de govern del conjunt de les Cambres de Comerç de Catalunya.

El Ple del Consell General de Cambres de Catalunya, l’òrgan suprem de govern i representació de l’ens, està integrat pels 13 presidents/es de les Cambres de Comerç de Catalunya i una segona persona més de cada Cambra. Aquest òrgan està format així per un total de 26 membres, tot i que per a l’elecció dels òrgans de govern s’emet només un vot per Cambra.

El Consell General de Cambres de Catalunya és una corporació de dret públic que representa les 13 Cambres de Comerç presents al territori català i coordina accions conjuntes alineades amb els interessos generals de l’economia. També representa les Cambres davant les administracions públiques i elabora anualment la Memòria Econòmica de Catalunya, entre altres activitats.

Close Menu