Skip to main content

Mesures econòmiques i financeres davant el COVID-19

Mesures d’àmbit econòmic i financer aplicades i  informació elaborada per la Cambra

(Actualitzat el 19 de juliol de 2021)

GOVERN D’ESPANYA

30/11/2020 Línia d’avals per a la inversió i liquiditat. El Consell de Ministres va aprovar estendre l’àmbit d’actuació de la Línia d’Avals per a inversió i liquiditat de 40.000 milions d’euros aprovada al juliol de 2020 i ampliar el termini de concessió de les dues línies d’avals fins el 30 de juny de 2021. Més informació AQUÍ

23/11/2020 Convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la contractació de persones desocupades del Programa Empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) 2020. Més informació AQUÍ

23/11/2020 Reial Decret-llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic i en matèria tributària. Consulta el BOE AQUÍ Accedeix al resum AQUÍ

16.11.2020 Ajudes i subvencions a diferents sectors

• Ordre CIN/1062/2020, de 6 de novembre. L’ordre regula les condicions, quanties, modalitats de garanties i el procediment per al refinançament de les quotes degudes, amb venciment anterior a 2020, de préstecs concedits, des de 2000, a entitats promotores de parcs científics i tecnològics pel Ministeri de Ciència i Innovació. ​​​​Més informació AQUÍ

28.09.2020 Subvencions i ajudes:

 • Contractació de personal investigador. Més informació AQUÍ
 • Empreses tecnològiques liderades per dones. Més informació AQUÍ

14.09.2020 Subvencions i ajudes:

 • IndústriaReial Decret 785/2020, d’1 de setembre, pel que es regula la concessió directa de subvencions en matèria d’indústria pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, durant l’exercici pressupostari 2020. Més informació AQUÍ
 • Propietat Industrial, Real Decreto 786/2020, d’1 de setembre, pel que es regula la concessió directa de diverses subvencions en matèria de propietat industrial pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, durant l’exercici pressupostari 2020. Més informació AQUÍ
 • Innovació i investigació, Reial Decret 788/2020, d’1 de setembre, pel que es regula la concessió directa de diverses subvencions per a l’impuls de projectes en matèria d’investigació i el foment d’accions innovadores. Més informació AQUÍ

27.07.2020 Subvencions per a la recerca industrial en projectes d’economia circular. Resolució EMC/1767/2020, de 17 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.  ​​​​​​​Més informació AQUÍ

21.07.2020 Convocatòria d’ajudes per a la fabricació de material sanitari davant la crisi de la COVID-19. Convocatòria d’ajudes a entitats que realitzin inversions per a la fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció personal i aquells productes que siguin considerats d’emergència pel Govern d’Espanya en relació amb la COVID-19, durant l’exercici 2020. Més informació a mincotur.gob.es/PortalAyudas AQUÍ

20.07.2020 Ajuts i subvencions per a empreses:

– Ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria “Replegar-se per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020).

– Concessió directa de determinades subvencions en l’àmbit de l’ocupació i de la formació professional per a l’ocupació.

Més informació al BOE AQUÍ

Més informació al DOGC AQUÍ

13.07.2020 Reial Decret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

S’inclouen mesures per a garantir la seguretat de les persones en els àmbits dels transports aeris, marítims i terrestres; mesures en matèria d’habitatge i un paquet de mesures econòmiques i financeres destinades a la reactivació econòmica així com la reducció de càrregues administratives.

 • Accedeix al resum a lamoncloa.gob.es AQUÍ ​​​​​​​
 • Més informació al BOE AQUÍ

07.07.2020 Reial Decret-Llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació. S’inclouen mesures de finançament, avals i moratòries en els pagaments: novetats per al sector turístic del Reial decret llei 25/2020 de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació. Cal destacar el finançament, les noves línies d’avals, les moratòries en els pagaments de préstecs hipotecaris o el suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria. Les moratòries de préstecs hipotecaris per a immobles afectes a activitats turístiques estaran exemptes d’Actes Jurídics Documentats (AJD). Accedeix al resum AQUÍ Més informació al BOE AQUÍ

29.06.2020 Reial Decret-llei 23/2020, de 23 de juny, pel que s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica
• Accedeix al Reial Decret-llei 23/2020 AQUÍ
• Més informació a lamoncloa.gob.es
• Més informació a clusterenergia.cat

29.06.2020 Mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny.  Segueix llegint al resum AQUÍ. Més informació AQUÍ

17.06.2020 Incentius per al transport sostenible. Reial Decret 569/2020, de 16 de juny, pel que es regula el programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II).​​​​​ Més informació AQUÍ

05.06.2020 Ordre de 22 de maig de 2020 en la que es convoquen subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, corresponents a l’any 2020. Més informació AQUÍ

01.06.2020 Ingrés mínim vital. Més informació AQUÍ

27.05.2020 Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, pel que s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de la COVID-19. ​​​​​​Accedeix al resum AQUÍ Més informació AQUÍ

26.05.2020 ICO incentiva la seva línia de finançament ICO Exportadores per reforçar l’activitat davant la crisi de la COVID-19. Més informació AQUÍ

20.05.2020 Resolució de 19 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel que s’instrueix a l’Instituto de Crédito Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d’avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de maig i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19. Més informació AQUÍ

18.05.2020 ​​​​​Línies de finançament per a la innovació de les empreses.S’hi inclouen dues via de finançament, una de l’ICF i l’altre d’àmbit europeu, de l’EIT:

  • ICF Venture Tech II. Fons de capital risc destinat a invertir en startups que impulsin projectes tecnològics i/o d’innovació amb elevat potencial de creixement. Accedeix-hi AQUÍ
  • L’European Institute for Innovastion and Technology (EIT) ha llançat una línia de finançament de 60 milions d’Euros per projectes innovadors d’empreses. Accedeix-hi AQUÍ

11.05.2020 Resolució de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’empresa, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres pel que s’estableixen els termes i condicions del tercer tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms i altres mesures econòmiques. Més informació al BOE AQUÍ

06.05.2020 Ajudes al sector cultural. Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel que s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Més informació AQUÍ

28.04.2020 Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 i on es relacionen les activitats econòmiques que es poden acollir a la moratòria del pagament de les cotitzacions socials. Més informació AQUÍ

27.04.2020 Préstec Avalis per a pimes davant situacions derivades de la COVID-19 Préstec amb aval del 100% d’Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. Més informació a l’ICF (Institut Català de Finances) AQUÍ

23.04.2020 Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i l’ocupació.  Accedeix al resum AQUÍ  Accedeix al BOE de 22 d’abril de 2020 AQUÍ

15.04.220 Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. Extensió del termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei i fins al dia 20 de maig de 2020. Aquesta mesura s’aplicarà per a aquells contribuents que tinguin un volum d’operacions no superior a 600.000 euros a l’efecte de l’Impost sobre el Valor Afegit. Més informació AQUÍ

14.04.2020 Acord del Consell de Ministres en el que s’instrueix a l’ICO a activar el segon tram de la línia d’avals per a PIMEs i autònoms per les conseqüències econòmiques del COVID-19. Accedeix-hi AQUÍ

14.04.2020 Ordre en la que es fixen les primes aplicables a la línia de circulant de CESCE en el context dels efectes del COVID-19. Accedeix-hi AQUÍ 

07.04.2020 Guia de bones pràctiques del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per als establiments del sector comercial. Accés a la guia- AQUÍ

07.04.2020 Guies tècniques per a empreses interessades en fabricació de màscares i EPI. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha elaborat una sèrie de guies tècniques per a la fabricació d’equips de protecció individual i màscares quirúrgiques, que inclouen les especificacions que han de complir, així com el procés de verificació posterior. Accés AQUÍ

01.04.2020 Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. Accés al resum AQUÍ Accés al document AQUÍ

26.03.2020 El Govern Espanyol aprova el 1r tram de la línia d’avals de 20.000 milions d’euros per a empreses, pimes i autònoms perquè puguin mantenir la seva activitat davant el COVID-19. Accedeix al resum AQUÍ Accedeix al BOE en data 26 de març AQUÍ

20.03.2020 Novetats CDTI 2020. Per tal d’impulsar i activar els diferents mecanismes que promociona el propi CDTI, es publiquen unes mesures que entren en vigor des del 14 de març. Més informació AQUÍ

20.03.2020 Prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels treballadors per compte propi o autònoms afectats per la  eclaració de l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 AQUÍ

19.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 – Accés al resum AQUÍ

18.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19- Mesures de suport als treballadors i empresaris autònoms. Accedeix al resum AQUÍ

18.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 – Mesures relacionades amb la internacionalització. Accedeix al resum AQUÍ

17.03.2020 Ico sector turístic i activitats connexes COVID-19/ Thomas Cook– Accés al resum AQUÍ

17.03.2020 Informació  per a pimes, en relació al COVID-19 a la “Plataforma Pyme” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – enllaç

Reial Decret-lley 8/2020, de 17 de maç, de mesures urgents extraordinàries per a fer front al impacte econòmic i social del COVID-19 enllaç

Mesures recollides al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 enllaç
Accés al resum AQUÍ

 Mesures recollides al Reial Decret-llei 7/2020 de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 enllaç
Accés al resum  AQUÍ

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

01/03/2021 Mesures per a la contenció de la COVID-19
Accedeix al DOCG AQUÍ
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir de l’1 de març de 2021 AQUÍ

12/02/2021 Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
Més informació Canal Empresa AQUÍ​​​​​​​
Accedeix al DOCG AQUÍ

12/02/2021 Ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària
Més informació AQUÍ​​​​​​​
Accedeix al DOCG AQUÍ

12/02/2021 Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes o que formin part d’una microempresa enfront de la COVID-19
Més informació AQUÍ​​​​​​​
Accedeix al DOCG AQUÍ

16/12/2020 Ajuts a l’activitat econòmica. Accedeix al DOGC AQUÍ

16/12/2020 Línia de subvencions en l’àmbit de residus.
Projectes en l’àmbit de residus – Accedeix al DOGC AQUÍ
Projectes de foment en l’economia circular – Accedeix al DOGC AQUÍ

16/12/2020 Línia de subvencions per empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció. Accedeix al DOGC AQUÍ

30/11/2020 Mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. Decret Llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. Conté mesures en matèria administrativa, mesures tributàries i en matèria de la funció interventora. Més informació al DOGC AQUÍ

30/11/2020 Ajudes i subvencions en diferents àmbits:

 • Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. Més informació AQUÍ
 • Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció. ​​​​​​​​​​​​​​Més informació AQUÍ
 • Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Més informació AQUÍ

27.11.2020 Ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Més informació AQUÍ

23/11/2020 Subvencions a la cultura, activitats turístiques i l’automoció:

Sector cultural
RESOLUCIÓ CLT/2917/2020, de 6 de novembre, de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (ref. BDNS 532364).

Més informació AQUÍ

RESOLUCIÓ CLT/2918/2020, de 6 de novembre, de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (ref. BDNS 532368).

Més informació AQUÍ

RESOLUCIÓ CLT/2919/2020, de 6 de novembre, de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (ref. BDNS 532359).

Més informació AQUÍ

Sector turístic

RESOLUCIÓ EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Més informació AQUÍ

Empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció
RESOLUCIÓ EMC/2909/2020, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.

Més informació AQUÍ

16.11.2020 Ajudes i subvencions a diferents sectors

 • Resolució CLT/2815/2020, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l’any 2020. Més informació AQUÍ

02.11.2020 Subvencions al sector cultural. Resolució CLT/2648/2020, de 22 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Més informació AQUÍ

26.10.2020 DECRET LLEI/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.​​​​​ Els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la COVID-19, podran renegociar el preu dels lloguers. El Consell Executiu, ha aprovat un decret llei que faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat. Consulta el Diari Oficial de la Generalitat AQUÍ Més informació AQUÍ

13.10.2020 Ajuts per al sector agrari. Resolució ARP/2447/2020, de 30 de setembre, per la qual s’obre una nova convocatòria d’ajuts a productors agraris per tal de compensar la pèrdua d’ingressos, derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització, a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Més informació AQUÍ

05.10.2020 Subvencions per a projectes de clústers. Resolució EMC/2321/2020, de 23 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. Més informació AQUÍ

14.09.2020 Subvencions i ajudes:

 • Ocupació microempreses, Resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC – MICROEMPRESES). Més informació AQUÍ

27.07.2020 Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques. Ordre PCM/679/2020, de 23 de juliol, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 21 de juliol de 2020, pel que s’estableix el funcionament del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques. Més informació AQUÍ

20.07.2020 Ajuts i subvencions per a empreses:

– Ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria “Replegar-se per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020).

– Concessió directa de determinades subvencions en l’àmbit de l’ocupació i de la formació professional per a l’ocupació.

Més informació al BOE AQUÍ

Més informació al DOGC AQUÍ

13.07.2020 Subvencions per a la recerca industrial en l’àmbit dels residus. Resolució EMC/1653/2020, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus. Més informació AQUÍ

09.07.2020 Mesures i línies d’ajut disponibles per sectors d’activitat. En el sector comerç i consum es publiquen, entre altres, les següents mesures i ajuts:

Recomanacions comerç i consum.

Ajuts per a pimes del comerç, artesania i moda.

Línia de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses – ICF

Totes les mesures i ajuts per sectors d’activitat AQUÍ

29.06.2020 Ajudes i subvencions en els sectors del turisme, projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19, per a empreses cooperatives i per a la contractació de la persona investigadora contractada pels projectes aprovats d’acord amb les convocatòries de TECNIOspring PLUS

Més informació:
• RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, de 22 de juny AQUÍ
• RESOLUCIÓ TSF/1434/2020, de 18 de juny AQUÍ
• RESOLUCIÓ EMC/1447/2020, de 18 de juny AQUÍ

25.06.2020 Publicació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
• Bases AQUÍ
• Accedeix al resum AQUÍ
• Convocatòria AQUÍ
• Formulari de sol·licitud AQUÍ
• Preguntes freqüents sobre aquest ajut AQUÍ

22.06.2020 Subvencions del Programa Treball i Formació. RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, previstes en el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19. Més informació AQUÍ

15.06.2020 Ajuts per al sector turístic. L’Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.​​​​​ Més informació AQUÍ

15.06.2020 Ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental. Més informació AQUÍ

11.06.2020 Ordre EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19. Més informació AQUÍ

11.06.2020 Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. Més informació al DOGC AQUÍ

Accedeix al resum al AQUÍ

03.06.2020 Resum de productes financers de l’Institut Català de Finances (ICF) davant la COVID-19. Més informació AQUÍ

07.05.2020 Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. Accedeix al resum AQUÍ Més informació al DOGC d’avui AQUÍ

07.05.2020 Mesures econòmiques i ajuts pels comerços. Consulta-les AQUÍ

07.05.2020 Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19. Segueix llegint AQUÍ

04.05.2020 Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, afectats econòmicament per la COVID-19. Accedeix al resum AQUÍ Més informació AQUÍ

28.04.2020 Nova línia de finançament COVID-19 especial amb fons FEDER per a pimes, exclusiva d’ICF. Més informació AQUÍ

28.04.2020 Ordre EMC/47/2020, de 24 d’abril, de modificació de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de Catalunya. Més informació AQUÍ

16.04. 2020 Tramitació dels ajuts pels autònoms i microempreses del sector turístic. A partir d’avui es poden tramitar els ajuts pels autònoms i microempreses del sector turístic. Es tracta d’un ajut de 2.500 euros en un únic pagament destinat a establiments turístics d’allotjament, guies de turisme habilitats, empreses turístiques de mediació, agències de viatge, DMC, OPC, establiments i activitats d’interès turístic amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que pugui correspondre a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat. ​​​​Més informació AQUÍ

15.04.2020 ORDRE EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Més informació AQUÍ

15.04.2020 RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Més informació AQUÍ

14.04.2020 Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. Accedeix-hi AQUÍ

17.04.2020 Convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement. Accedeix-hi AQUÍ

07.04.2020 Servei de contacte amb empreses de transports del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Més informació AQUI

03.04.2020 Convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques a conseqüència del COVID-19 Accedeix al resum AQUÍ Accedeix al DOGC AQUÍ

24.03.2020 Marketplace empresarial Covid-19 d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa: un servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel Covid-19. Accedeix-hi AQUÍ

23.03.2020 Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Informació en relació a la situació actual d’emergència – Accés al resum AQUÍ

17.03.2020 Mesures urgents per mitigar els efectes del Coronavirus sobre l’economia, l’activitat productiva i l’ocupació. Accés al document oficial AQUÍ – Accés al resum AQUÍ

16.03.2020 Mesures anunciades de suport financer i de suport fiscals per al sector turístic
Accés al comunicat AQUÍ – Accés al resum AQUÍ

 

AJUNTAMENTS

Ajuntament de Terrassa:

07.07.2020 L’Ajuntament de Terrassa eliminarà les notificacions i comunicacions en paper relatives a tributs i altres ingressos a partir del 15 de juliol. ​​​​​​​Més informació AQUÍ

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020- Resum de mesures econòmiques AQUÍ

20.04.2020. Resum del Decret de mesures especials AQUÍ

25.03.2020 – Decret de mesures fiscals AQUÍ

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès:

18.06.2020 Ajuts econòmics extraordinaris per a empreses i comerços de Sant Cugat del Vallès afectats per la COVID-19.​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​Accedir-hi AQUÍ

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

.04.2020 Mesures adoptades AQUÍ

25.03.2020. Noves mesures adoptades AQUÍ

18.03.2020 Mesures econòmiques anunciades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès enllaç

Ajuntament de Rubí:

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020 Mesures adoptades per l’Ajuntament AQUÍ

20.03.2020 Mesures econòmiques adoptades per l’Ajuntament de Rubí  – enllaç

Ajuntament de Castellbisbal:

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020 Mesures adoptades AQUÍ

Ajuntament de Matadepera:

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020 Nou calendari fiscal AQUÍ 

20.03.2020 Mesures impulsades per l’Ajuntament de Matadepera – enllaç

Ajuntament de Sant Llorenç Savall:

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020 Pròrroga termini cobrament Impost Vehicles Tracció Mecànica AQUÍ

25.03.2020 – Mesures adoptades per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall AQUÍ

Ajuntament de Vacarisses:

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020 Calendari de tributs AQUÍ

Ajuntament de Viladecavalls:

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

18.03.2020 Mesures econòmiques anunciades per l’Ajuntament de Viladecavalls – enllaç

Ajuntament Olesa de Montserrat

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020 Mesures adoptades per empreses i autònoms AQUÍ

Ajuntament d’Ullastrell

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020 Mesures econòmiques adoptades AQUÍ

Ajuntament de Rellinars

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

20.04.2020 Mesures econòmiques i administratives AQUÍ

Ajuntament de Gallifa

29.05.2020 Mesures d’interès per a les empreses destinades a mitigar els efectes econòmics davant la crisi sanitària de la Covid-19. AQUÍ

CAMBRA DE TERRASSA: Sondeig realitzat al sector comerç

07.04.2020 Situació del Comerç davant el COVID-19. Sondeig realitzat per la Cambra de Terrassa:       

La Cambra de Comerç de Terrassa ha pogut constatar la situació actual que travessa el sector del comerç i serveis a través d’una sèrie de contactes directes amb empreses del sector. Les principals conclusions que s’ha pogut extreure es mostren en els següents documents: Accedeix al resum AQUÍ Accedeix a les conclusions del sondeig realitzat per la Cambra AQUÍ

 

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS/AJUDES

01.04.2020 Ajuda de SOREA a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms – COVID 19. Accedeix a les bases AQUÍ Accedeix al formulari AQUÍ

31.03.2020 Mina Pública d’Aigües de Terrassa- Bases d’aplicació de l’ajuda a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms davant el COVID-19- enllaç

 

COMISSIÓ EUROPEA

19.07.2021 Next Generation UE, el programa més gran d’ajuda directa als països membres de la Unió Europea. Més informació AQUÍ​​​​​​​

05.10.2020 Fons europeus. La Comissió Europea ha aprovat la modificació de nou programes operatius de la política de cohesió a Espanya, per valor total de 1.200 milions d’Euros amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a suavitzar l’impacte del brot del Coronavirus. Més informació AQUÍ

21.09.2020 Pla de la UE de 1.000 milions d’euros per a la transició verda i digital. Més informació AQUÍ

01.06.2020 Proposta de recuperació econòmica de la Unió Europea. Més informació AQUÍ

16.03.2020 Resum sobre les directrius adoptades per la Comissió Europea davant la crisi del COVID-19, a la reunió del 16 de març de 2020 AQUÍ Accés al document oficial AQUÍ

Important! Convocatòria oberta d’urgència perquè les Pimes presentin projectes per combatre el coronavirus

(Actualitzat el 16 de març de 2020)

La Comissió Europea obre una convocatòria d’urgència perquè noves empreses i pimes amb tecnologies i innovacions que puguin ajudar en el tractament, prova, monitoratge o altres aspectes del brot de Coronavirus s’apliquin urgentment en la propera ronda de finançament del Consell Europeu d’Innovació. La data límit per a les sol·licituds al  EIC ACCELERATOR és a les 17:00 el dimecres 18 de març (hora local de Brussel·les). Més informació: AQUÍ

Per més informació de les mesures davant l’impacte del coronavirus, a través dels correus electrònics

 amunuera@cambraterrassa.org / 682.353.074 (Antoni Munuera, responsable de programes de promoció empresarial)

spatino@cambraterrassa.org  / 677.428.829 (Susanna Patiño, Secretària General)

*Per informació dels horaris, canals d’atenció al públic i persones de contacte dels nostres serveis, accedeix al PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CAMBRA DAVANT EL COVID-19

Close Menu