Skip to main content

Un projecte transnacional per a la millora de competències emprenedores
i l’èxit dels negocis

 

Conclou el projecte SPINTeams de recursos en línia per a universitats, start-ups i spin-offs liderat, durant tres anys, per la Cambra de Comerç de Terrassa

 

 Terrassa, 27 de desembre’23 – La Cambra de Comerç de Terrassa, com a membre de la Xarxa Emprèn, ha liderat durant el període  2021 – 2023 un projecte transnacional, cofinançat amb el programa Erasmus+, que ha produït recursos accessibles en línia per donar suport a les spin-offs (empreses derivades) i start-ups (empreses emergents) d’universitats i centres educatius a través de la millora de les competències emprenedores  i de negoci.

En aquest període el projecte ha desenvolupat materials descarregables des de la pàgina web del projecte: www.spinteams.eu. Aquests materials són tres vídeos formatius per a orientadors de Emprenedoria “Entrepreneurship coaches”, vuit vídeos formatius per a nous emprenedors que inclouen temes d’interès (la propietat Intel·lectual, les finances, la sortida al mercat, etc.), un manual adreçat a universitats i centres educatius per a la seva integració o creació d’ecosistemes de suport als nous emprenedors, i una guia de metodologies de suport als nous emprenedors (Mentoring i Peer Learning).

El projecte s’ha completat amb la creació d’una xarxa de mentors i equips emprenedors transnacionals per tal d’aconseguir l’èxit i la consolidació de les noves empreses. A més, el projecte ha fet dues competicions internacionals de projectes emprenedors de diversos països on han participat quaranta projectes que han estat mentoritzats per a empresaris i experts internacionals

El consorci SPINTeams, integrat per universitats i Cambres de Comerç europees, té entre els seus integrants la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); la Cambra de Comerç i Indústria de Latvia; la Universitat de Bari Aldo Moro; la Cambra Econòmica d’Àustria, les empreses Poligest, S.L., Tera Tehnopolis, Ltd i European Grants Internacional Academy, S.r.l.;  Turiba University; la Universitat de Graz; i la Cambra de Comerç de Terrassa, que també en lidera el projecte. I com a membre associat, ha participat el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC.

Factors d’èxit

L’SPINTeams neix de la detecció, per part de Cambres de Comerç europees i empreses impulsores del projecte, d’uns factors clau que determinen l’èxit d’una empresa de nova creació, com són les competències empresarials dels socis i sòcies fundadors/res i la seva adequada complementarietat; un equip amb les habilitats necessàries; l’establiment de networking i cooperació internacional; el suport en fases de creixement; i l’accés al finançament en totes les etapes.

Metodologia de doble vessant

El projecte SPINTeams té un doble vessant: institucional i individual. Pel que fa al primer, l’objectiu és dotar als centres d’ensenyament superior d’un “coaches d’emprenedoria” formats i qualificats per tal que orientin i assessorin Projectes emprenedors en fase idea. Així mateix, proporcionar una formació en emprenedoria desenvolupada especialment per nous emprenedors, amb noves metodologies de mentoring i peer learning i la creació d’un ecosistema de suport a les spin-offs i start-ups, mitjançant una plataform online de cooperació internacional per tal d’impulsar la creació de xarxes internacionals de connexió entre emprenedors i universitats de diferents països

Més informació a:  www.spinteams.eu

 

Close Menu