Skip to main content

Procés electoral de les tretze cambres de comerç a Catalunya

 

Tot a punt per a les votacions de les 35 vocalies per sufragi del Ple de la Cambra de Terrassa

 

El divendres dia 15 de setembre, a les 9 del matí, s’activarà la plataforma de vot a través de la web www.cambraterrassa.org

El cens per a aquesta votació se situa en les 34.547 empreses, i autònoms i autònomes

 

Terrassa, 12 de setembre – La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ja té a punt el dispositiu per a la celebració de les votacions de les 35 vocalies, per sufragi dels electors i electores, al Ple de la corporació terrassenca. La plataforma de vot, a través de la web wwww.cambraterrassa.org, s’activarà, amb màxima puntualitat, el pròxim divendres dia 15 de setembre a les 9 del matí. Així doncs, les votacions es podran efectuar, a través del vot electrònic en remot i de manera ininterrompuda, des de les 9 del matí del divendres 15,  fins a les 9 del matí del 19 de setembre.  El dimecres, dia 20 de setembre, de les 10.00 a les 17.00, es podrà emetre el vot electrònic presencial a la mateixa seu de la Cambra. Els resultats definitius de les votacions es faran públics, un cop determinats per la Junta Electoral, durant la primera setmana d’octubre.

El sistema de votacions, totalment digital, és pioner i destaca per la seva modernitat. Durant els cinc dies de les eleccions, la plataforma de vot, i en els horaris indicats, estarà activa a la web de la Cambra de Comerç de Terrassa. El sistema permet substituir les paperetes físiques per les electròniques i fa possible que la persona electora verifiqui el registre correcte del seu vot, entre altres mesures de control i seguiment.

En el cas del vot remot, els electors i les electores hauran d’identificar-se a través del certificat digital per entrar a la plataforma. En el cas del vot presencial, les persones hauran d’identificar-se amb el DNI o passaport vigent davant la mesa electoral. Per la seva banda, les persones jurídiques també hauran de presentar el poder de representació corresponent.”

El sistema ofereix totes les garanties de seguretat i validesa legal. Cal recordar que el procés serà verificat per un auditor de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, d’acord amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de Catalunya.

Dispositiu presencial

Per la seva banda, el dispositiu per al vot electrònic presencial del dia 20 de setembre se situarà a la segona planta de la seu Cambra de Terrassa. Aquí s’ubicarà el Col·legi Electoral amb quatre punts de votació amb  pantalles tàctils. També es constituirà una mesa electoral, integrada per president i dos vocals, per a la identificació i registre dels votants. La composició de la mesa (titulars i suplents) ha estat efectuada per sorteig. La Cambra comptarà amb un dispositiu organitzatiu i també  senyalització interior per facilitar l’accés a la sala de votacions i la circulació a l’interior de l’edifici per part dels electors.

Cens electoral: empresaris/àries i autònoms/es

En aquestes eleccions tenen dret a vot totes aquelles persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres que desenvolupin activitats comercials, empresarials o de serveis en algun dels dotze municipis de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa. El cens per a aquesta votació se situa en les  34.547 empreses, i autònoms i autònomes. Els cens electoral es pot consultar a  https://www.censelectoralcambra.cat/ca/camara/978.

Votacions en els dotze grups d’activitat

Cada elector i electora  haurà de triar, en el moment del vot, entre els candidats que corresponguin al seu epígraf o epígrafs d’activitat. En aquesta contesa electoral es preveu que concorrin, finalment, un total de 74 candidatures, per a 35 representacions al Ple. Les votacions dels candidats es donaran en tots dotze grups d’activitat previstos al plenari de la corporació terrassenca, en ser, en tots els casos, superior el nombre de candidats al de les representacions assignades per grup d’activitat o categoria amb representació al plenari. Les  candidatures es den consultar a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Terrassa.

Cal recordar que la composició del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa, sorgit de la present convocatòria electoral, estarà format per un total de 45 membres. Del total d’empreses representades al Ple de la Cambra, 35 seran les designades per sufragi dels electors i electores (cinc membres més que en les eleccions de 2019) en les eleccions que se celebraran del 15 al 20 de setembre.

Altres  cinc membres amb representació al Ple correspondran als representants proposats per les organitzacions empresarials. Les votacions tindran lloc el 24 d’octubre de 2023 a la mateixa seu de la Cambra, per part dels 35 membres escollits per sufragi dels electors i electores.  I, cinc membres correspondran a representants d’empreses de major aportació voluntària (cinc menys que en les últimes votacions).

Close Menu