Mesures i informacions generals davant el COVID-19

Mesures i informacions generals en relació al Coronavirus 

(Actualitzat el 30 de març de 2020, a les 12.00h)

Govern d’Espanya

30.03.2020 Nota sobre les mesures adoptades per Reial Decret 10/20 per a reduir la mobilitat en la lluita contra el COVID-19. Accés al resum AQUÍ Reial Decret 10/2020  AQUÍ

27.03.2020- Ordre INT 270/2020, de 21 de març, per la qual s’estableixen criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Accés al document oficial AQUÍ
– Accés al resum sobre les  restriccions de viatgers: mapa i criteris per a la restricció temporal de viatges AQUÍ
– Accés a la infografia del Ministeri d’assumptes exteriors, Unió Europea i cooperació AQUÍ
– Accés a la infografia sobre restricció de fronteres AQUÍ

26.03.2020 Poden obrir els tallers mecànics durant la situació de l’estat d’alarma? Accedeix al document oficial AQUÍ

23.03.2020- Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial – Veure guia AQUÍ – Accedeix al resum AQUÍ

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Descarregar document AQUÍ

Generalitat de Catalunya

Marketplace empresarial Covid-19 d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa: un servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel Covid-19. Accedeix-hi AQUÍ

Preguntes sobre les restriccions d’activitats pel Covid-19 a Catalunya AQUÍ

Accés al canal sobre el coronavirus AQUÍ
Àmbit econòmic AQUÍ
Tots els comunicats envers el coronavirus AQUÍ

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i determina per a quines activitats es podrà circular per les vies d’ús públic.

Model de Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc d’estat d’alarma per facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per 1 de les causes autoritzades. ENTRA EN VIGOR DILLUNS A LES 00.00 h. Accés al certificat AQUÍ

Comissió Europea

Equip de resposta al Coronavirus de la Comissió EuropeaAQUÍ

Per més informació de les mesures davant l’impacte del coronavirus, a través dels correus electrònics

opuig@cambraterrassa.org (Oriol Puig, responsable d’assessorament jurídic internacional)

 amunuera@cambraterrassa.org (Antoni Munuera, responsable de programes de promoció empresarial)

*Per informació dels horaris, canals d’atenció al públic i persones de contacte dels nostres serveis, accedeix al PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CAMBRA DAVANT EL COVID-19