Skip to main content

LES EMPRESES JA ES PODEN BENEFICIAR DEL PRIMER ACORD COMERCIAL ENTRE LA UE I EL JAPÓ

El Japó és el segon soci comercial més important de la UE a Àsia, després de la Xina.

L’EPA és el primer acord bilateral celebrat entre la Unió Europea i el Japó i crearà una zona de lliure comerç que suposarà gairebé un terç del PIB mundial.

Del total d’empreses estatals que exporten habitualment al Japó, el 36% són catalanes.

Terrassa, 20 de febrer de 2019. A partir de l’1 de febrer ha entrat en aplicació el nou acord entre la UE i el Japó (Economic Partnership Agreement – EPA) amb l’objectiu d’obrir els mercats i harmonitzar les relacions comercials entre les dues regions, creant una zona de lliure comerç que suposarà gairebé un terç del PIB mundial.

Assolir aquest acord era un objectiu essencial de la Política Comercial de la UE, que considerava la conclusió de l’EPA com una prioritat estratègica i l’enfortiment de la presència de la UE a la regió d’Àsia Pacífica crucial per als interessos econòmics europeus. Alhora, també és un element de creixement i estabilitat envers l’actual situació global i per mitjà del qual les dues economies projecten una clara senyal de rebuig al proteccionisme, i així transmetre un missatge de cooperació econòmica i comercial.

Els elements clau d’aquest acord d’associació econòmica radiquen, d’una banda, en la reducció de la majoria dels aranzels existents entre les dues regions, i d’altra banda, minimitzarà els obstacles tècnics i reglamentaris. Tanmateix, reforçarà la cooperació en àmbits com el desenvolupament sostenible, la innovació, a més d’incloure un compromís específic relatiu a l’Acord de París sobre el Canvi Climàtic. Doncs, en els darrers anys, els acords comercials han evolucionat per tal de fer front els nous reptes i emmarcar noves matèries que van més enllà de les relacions comercials amb la finalitat de convertir-se en un vehicle per a la promoció dels principis i valors europeus, des de la democràcia i els drets humans, fins al medi ambient i els drets socials, que s’han traduït en regles que afavoreixen el comerç lliure i just (per exemple, les normes relatives a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i la competència, però també les normes que protegeixen els drets laborals i el medi ambient).

En relació a la reducció dels drets duaners, ambdues parts han acordat eliminar per complet els aranzels de productes com ara els químics, plàstics, cosmètics, tèxtils i peces de vestir. Amb l’aplicació de l’acord, s’han eliminat el 86% dels aranzels, i es preveu que amb l’aplicació total de l’acord, els aranzels es redueixin fins a un 97%. Aquest aspecte cobra especial rellevància en el sector de l’automoció, on es preveu l’abolició de les taxes aplicables en el transcurs dels propers set anys.

Aquest fet permetrà a les empreses de la UE estalviar fins a 1.000 milions d’euros anuals en drets de duana en comparació amb el que s’estava pagant a les exportacions amb destí al Japó abans de l’aplicació de l’acord. El que es tradueix en noves oportunitats que podrien suposar l’augment de les exportacions anuals al Japó en un 13,2%. Per a alguns sectors, aquest augment podria ser encara més significatiu, com en el cas del sector de productes alimentaris on es preveu que es tripliquin les exportacions, o bé, en el cas del sector tèxtil, químics i farmacèutic, que podrien duplicar el seu actual volum o la previsió del creixement exponencial dels serveis empresarials, en particular els serveis financers, el comerç electrònic, les telecomunicacions i el transport, sectors on també esperem grans oportunitats.

Per tal de poder aprofitar els avantatges d’aquest acord i acollir-se al tractament preferencial caldrà acreditar l’origen de les mercaderies. En aquest sentit, els exportadors hauran d’estar inscrits en el registre d’exportadors (REX) per poder emetre les corresponents declaracions d’origen i ser beneficiaris de les reduccions aranzelàries. També incorpora novetats en el contingut de les declaracions d’origen emeses per les empreses, essent necessari realitzar un exercici de responsabilitat i de comprensió dels criteris i normes d’origen que permetrà assentar les operacions i aprofitar al màxim els beneficis d’aquest acord.

L’acord també aborda una sèrie de mesures no aranzelàries, fet que ajudarà a establir unes condicions d’igualtat per als productes europeus que s’exportin al Japó, i augmentarà la transparència i la predictibilitat del mercat. Tradicionalment les mesures no aranzelàries han estat motiu de preocupació per a les empreses de la UE, ja que alguns requisits tècnics i procediments de certificació japonesos sovint han dificultat l’entrada de productes europeus al Japó, doncs les empreses catalanes que exporten habitualment al Japó havien de fer front a altres barreres tècniques i comercials que perjudicaven la seva competitivitat.

Per aquest motiu, s’ha fet èmfasi en l’estandardització i harmonització de les normes aplicables que contribuirà en gran mesura a facilitar l’accés de les empreses sense renunciar a alts estàndards de seguretat. Un exemple és la incorporació de les normes internacionals sobre automòbils, o bé, la resolució d’obstacles vinculats als additius utilitzats en el sector vitivinícola.

També s’ha impulsat la protecció de la propietat intel·lectual i aspectes vinculats com ara la protecció de les denominacions d’origen i les identificacions geogràfiques.

Finalment, aquest acord comercial és un reflex de la nova arquitectura dels acords comercials en tant que no només contempla qüestions de caràcter comercial sinó que el seu abast s’amplia a aspectes polítics.

Estableix un marc sobre qüestions vinculades al desenvolupament sostenible, on s’incorporen elements focalitzats en impulsar i protegir les petites i mitjanes empreses PIMES, així com polítiques en matèria laboral i protecció dels consumidors. Alhora, estableix mesures per combatre el canvi climàtic, integrant l’acord de París per reforçar els compromisos de la UE i del Japó en aquest sentit i crear una plataforma dirigida a la societat civil per discutir temes ambientals. En paral·lel, continuen les negociacions per concloure l’Acord d’Associació Estratègica UE-Japó que contindrà aspectes relatius a inversió, democràcia i desenvolupament sostenible amb una reunió de negociadors principals programada per a març.

D’aquesta manera, el Japó s’ha convertit en un focus d’atenció i d’oportunitats de creixement, motiu pel qual Marta Torrents, secretària general de la Cambra de Terrassa i advocada especialitzada en comerç internacional, recomana a les empreses realitzar un seguiment actiu de les novetats de l’EPA perquè es puguin acollir als beneficis derivats d’aquest tractat; especialment pel que fa a l’adaptació al sistema REX, una oportunitat d’estalvi d’aranzels i drets associats guanyant competitivitat i eficiència en els recursos de l’empresa.

Conjuntament amb l’equip d’assessorament jurídic internacional de la institució, la Cambra dóna el suport a les empreses per implementar les novetats del tractat amb les màximes garanties.

Descarregar PDF.

Close Menu