Skip to main content

LES CAMBRES DE CATALUNYA REUNEIXEN ALS SECTORS IMPLICATS PER DEBATRE EL FORT RETARD EN LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES A CATALUNYA

Un primer posicionament del Consell General de Cambres de Catalunya va ser presentat per la presidenta de la Cambra de Manresa, Sílvia Gratacòs, en la trobada del passat 18 de març titulada “Territori, Turisme i Transició Energètica”, a través de la plataforma de la Llotja Virtual.

La jornada, inaugurada pel Director general d’Energia i de l’ICAEN, Manel Torrent, i pel Director general de Turisme, Octavi Bono, va comptar amb les ponències d’Esther Izquierdo, presidenta del CEEC; Jaume Pedrós, responsable d’energies alternatives d’Unió de Pagesos de Catalunya; Miquel Torres, president de Família Torres; Carles Barcons, president de TURALCAT; i Jaume Morron, gerent d’EolicCat.

S’obre ara un curt període per recollir altres opinions i posicionaments per, un cop analitzades, poder elaborar un posicionament definitiu que s’elevarà al nou Govern de la Generalitat i als diferents Grups Parlamentaris per propiciar una actuació que, contemplant tots els interessos en joc, s’encamini a una necessària acceleració en la descarbonització de les fonts energètiques, objectiu en el qual tots els ponents van estar-hi d’acord.

Terrassa, 24 de març de 2021.  Amb l’objectiu d’exposar el seu posicionament, debatre i conèixer l’opinió dels diferents actors implicats en el desenvolupament de les energies renovables, el Consell General de Cambres de Catalunya va organitzar el passat dijous 18 de març la jornada “Territori, turisme i transició energètica”. L’esdeveniment, en format virtual, va comptar amb més de 180 inscrits i amb les ponències de representants dels diversos sectors implicats.

La jornada, organitzada per la Comissió de Comerç i Turisme (liderada per la Cambra de Palamós) i per la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat, (liderada per les Cambres de Manresa, Terrassa, Tortosa i Valls), es va celebrar en format online mitjançant la Llotja Virtual de la Cambra de Barcelona i amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

La inauguració va anar a càrrec del director general de Turisme, Octavi Bono, i del director general d’Energia, Seguretat Indústria i Seguretat Minera i director de l’ICAEN, Manel Torrent. Ambdós van coincidir en la necessitat d’aquest debat per tal d’identificar idees al voltant de la sostenibilitat, sensibilitzar la població i aconseguir un encaix responsable i positiu de les renovables en les activitats del territori, com són l’agricultura i el turisme.

Necessitat de consensos

En la seva exposició, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, va incidir en l’aposta de les cambres catalanes pel desenvolupament de l’activitat en tot el territori català, així com en la preocupació pel dèficit que té Catalunya en la generació d’energies renovables, tant en relació amb els compromisos assumits en la Llei del Canvi Climàtic, com pels riscos d’una pèrdua de sobirania en la política energètica en favor de l’Estat.

També va expressar que les cambres no són alienes a l’escepticisme i manifestacions de greuges amb què, part del territori, està acollint una realitat polièdrica i que precisa compaginar les necessitats energètiques catalanes amb les activitats assentades en el territori, bàsicament agrícoles i també a les lligades a les activitats turístiques i de lleure.

Així, aquest primer posicionament es fonamenta en la necessitat d’articular consensos entre tots els actors, d’escoltar-los i informar-los, d’establir col·laboracions publico-privades, i de fomentar la recerca, el desenvolupament i les noves tecnologies. També s’aposta per un canvi en el model turístic per tal  d’afrontar el repte de la sostenibilitat mitjançant un programa de destinacions intel·ligents. En aquest sentit, cal assolir el punt òptim de trobada en termes de qualitat de vida i de desenvolupament econòmic.

Per assolir els objectius el 2050, el col·lectiu considera fonamental una major eficiència i disposar de sobirania energètica per incrementar la producció, tot evitant les incerteses i tensions que genera la importació i dotant de major competitivitat a les empreses.

L’opinió dels sectors implicats

La presidenta del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), Esther Izquierdo, va obrir el torn de ponències destacant la importància d’actuar de forma col·laborativa i de posar la ciutadania al centre del debat per tal de conscienciar-la i empoderar-la perquè sigui més activa i participativa en la presa de decisions. També va destacar la importància de treballar per suprimir barreres i buscar fórmules d’equilibri per a totes les activitats socioeconòmiques.

Jaume Pedrós, responsable d’energies alternatives d’Unió de Pagesos de Catalunya, va aportar el punt de vista del món agrari i ramader. Malgrat mostrar-se totalment a favor del desenvolupament de les energies netes, va insistir a fer-ho d’una manera ben endreçada, tenint molt clar el model i amb la col·laboració de tots els involucrats. Per això, va insistir en la promoció de l’autoconsum amb incentius, en tenir en compte el respecte per l’entorn i en generar llocs de treball per al món rural.

Des del sector empresarial, Miquel Torres, va explicar l’experiència de Família Torres, l’empresa vitivinícola que presideix, on han instal·lat plaques fotovoltaiques, s’ha invertit en biomassa i s’han reduït un 30% les emissions. L’empresa treballa per implementar noves mesures, com els tractors elèctrics i buscar alternatives per al coure tòxic, i per acumular carbó a terra (viticultura regenerativa). Per a l’empresari, els mateixos turistes cada cop més volen, i entenen, aquest canvi cap a la sostenibilitat.

En la mateixa línia es va expressar Carles Barcons, president de la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya (TURALCAT), tot defensat que, des del turisme rural l’objectiu és la sostenibilitat i el respecte a la qualitat paisatgística. En aquest sentit, va demanar la implicació dels ajuntaments per cedir l’ús d’espais on ja hi ha impacte, com les autopistes, els polígons industrials, les andanes o els aparcaments.

Jaume Morron, gerent d’EolicCat, va tancar el torn d’intervencions amb l’afirmació que, l’any 2050, la demanda energètica a Catalunya s’haurà de cobrir amb energies renovables. Per això, caldrà posar en servei, tramitar i construir plaques fotovoltaiques i molins de vent.  En aquesta línia, va destacar que Catalunya té la legislació més estricta de la península Ibèrica i que ja fa més de 10 anys que hi ha una convivència entre turisme, agricultura i energies renovables. També va posar diversos exemples d’experiències d’èxit en localitats properes.

A continuació es va establir un torn de debat que va reforçar les idees exposades en les diferents intervencions: necessitat de buscar un equilibri per tal que les renovables formin part de l’experiència turística, involucrar tots els sectors de la ciutadania perquè s’ho facin seu i en puguin treure profit i instar a les diferents administracions perquè apostin fermament per les renovables amb incentius i mesures de desenvolupament.

S’obre ara un curt període per recollir altres opinions i posicionaments per, un cop analitzades, poder elaborar un posicionament definitiu que s’elevarà al nou Govern de la Generalitat i als diferents Grups Parlamentaris per propiciar una actuació que, contemplant tots els interessos en joc, s’encamini a una necessària acceleració en la descarbonització de les fonts energètiques, objectiu en el qual tots els ponents van estar-hi d’acord.

Descarregar la notícia

Close Menu