Skip to main content

Conclusions

 Informe de Conjuntura de la Cambra de Comerç de Terrassa
2n trimestre 2023

La percepció de la marxa dels negocis experimenta un lleuger retrocés, després de la recuperació de l’inici de l’any

 

  • L’expectativa del clima empresarial per al tercer trimestre pronostica una nova, tot i que suau, desacceleració
  • El grau d’ús de la capacitat productiva queda frenat en un 73,4%.
  • La TGSS especifica a la Cambra que el singular creixement d’afiliats a la Seguretat Social registrat a Terrassa en el segon trimestre respon a altes d’empreses a la ciutat. No obstant això, aquest increment no pressuposa la creació de nova ocupació sinó una regularització dels registres.
  • L’atur registra l’índex més baix des del gener del 2021, amb un 9’5%.
  • Els autònoms s’incrementen en 101 professionals en relació amb el primer trimestre.

Terrassa, 1 de setembre 2023 – Les conclusions de l’Informe de Conjuntura, que elabora trimestralment la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, presenta per al segon període del 2023 un lleuger descens en la percepció de la marxa dels negocis. Una tendència que es prolongarà, si es compleixen els pronòstics, en el tercer trimestre del 2023, com a efecte del període estival. També el grau d’ús de la capacitat productiva, que arribava al 74,1% en el primer trimestre, pateix una frenada en el segon tram de l’exercici i se situa en el 73,4 %. Aquest és el percentatge més baix dels darrers dotze mesos.

Del segon informe anual destaquen també la reducció de l’atur, que registra l’índex més baix des de gener del 2021, amb 21.287 persones (9,5%); el lleuger increment dels autònoms d’un 0,33% amb un total de 101 persones. I, pel que fa als inscrits en el Règim General de la Seguretat Social, el segon trimestre es tancava amb un singular increment de l’11,04%. Un creixement empès sobretot pel municipi de Terrassa, amb un 20,6% de variació trimestral. En aquest sentit, segons especifica la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), en resposta a la consulta de la Cambra de Comerç de Terrassa, l’increment s’explica per la “consolidació” de dades de mesos anteriors feta en el segon trimestre. (Més detall a l’apartat de més avall).

L’Informe de Conjuntura se centra en la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa que abasta els municipis de Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. Aquest àmbit territorial té una població activa de 223.507 persones, segons les últimes dades disponibles de l’Enquesta de Població Activa (EPA), i unes 33.400 empreses.

Les fonts de l’estudi són: l’IDESCAT, l’EPA, el Servicio Público de Empleo del Estado (SEPE), Seguretat Social, i elaboració pròpia de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.

Lleugera desacceleració en la marxa dels negocis
 

Com es pronosticava en l’Informe de Conjuntura del Primer Trimestre de 2023, el segon període de l’any es tancava amb una lleugera desacceleració pel que fa a l’evolució del clima empresarial i la marxa dels negocis. Cal recordar que aquest indicador recuperava optimisme en l’arrencada del 2023, després de sis mesos de tendència a la baixa.

Com s’observa al gràfic, les respostes de manteniment de la marxa dels negocis baixen en el segon trimestre fins al 68,1%, després de dos trimestres consecutius d’augment (69,4% i 71,4%). L’Informe preveu encara una nova, però suau, desacceleració del clima empresarial per al tercer trimestre de l’any, a causa de factors estacionals donada la coincidència amb el període estival.

 

La capacitat productiva per sota de les expectatives
La capacitat productiva, que recuperava terreny durant el primer trimestre del 2023 fins a situar-se en el 74,1%, presenta una nova frenada en el segon trimestre i es queda en un 73,4%, per sota de les expectatives que apuntaven un 74,3%.  El segon trimestre de 2023, per al conjunt de la indústria, ha baixat 0,7% punts percentuals en relació amb el grau d’ús assolit durant el primer trimestre. Es tracta del percentatge més baix dels darrers dotze mesos.  Amb tot, les expectatives per al tercer trimestre estimem una millora i recuperar el 74% en el grau d’ús de la capacitat productiva.

La taxa d’atur més baixa des de gener del 2021
El tancament del segon trimestre de 2023 segueix la tendència de descens en persones aturades del primer trimestre de l’any. Cal incidir que el mes de juny es registrava la millor dada d’atur des del gener de 2021 a la demarcació territorial de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa amb un atur estimat del 9,52%, amb una variació anual del -1,5%. La xifra total de persones aturades a la demarcació se situava al final del segon  trimestre en les 21.287 persones (816 menys que al tancament del primer trimestre d’aquest any).

Per sectors d’activitat, els serveis encapçalen, un trimestre més, les persones en situació d’atur amb un 68,4% (14.550 aturats). Aquesta xifra suposa una variació anual del -1,3%. Li segueix el sector de la indústria, amb 2.737 persones, el 12,9% del total, i la construcció, amb 2.027 treballadors i el 9,5%. Pel que fa a les persones aturades sense ocupació anterior, han estat 1.839, el 8,7% del total.

 

Contractació: augment mensual, descens anual
Pel que fa a les contractacions, el mes de juny resultava el període més dinàmic del trimestre amb la formalització d’11.737 contractes laborals a la demarcació, amb una variació mensual de l’11,4%. El mes de juny de 2023, l’acumulat de contractes laborals per als últims dotze mesos era de 134.344, el que representa un descens del -12% anual.

Dels contractes formalitzats, el 41,2% ha estat contractació fixa i el 58,8%, temporal. La major part dels contractes corresponen al sector serveis, amb el 73,3% del total. Per la seva banda, la indústria i la construcció han agrupat el 20,1% i el 6,5% dels contractes, respectivament.

Inscripcions al Règim General de la Seguretat Social

Durant el segon trimestre de 2023 el nombre de treballadors inscrits al Règim General de la Seguretat Social ha estat de 175.238 persones, el que representa un augment de l’11,04% amb relació al mateix període de 2022 i del 7,76% en relació amb el primer trimestre de 2023. Un increment que resulta singular i que crida especialment l’atenció si s’observa l’evolució (es recull al gràfic inferior).
L’increment és degut a la particularitat en el municipi de Terrassa que, amb un total de 75.394 inscrits, experimenta un creixement dels 20,6% en relació amb el primer trimestre de 2023. En aquest sentit,  la Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), a petició formal de la Secretaria General de la Cambra de Terrassa, especifica que “comprobados los datos de Afiliación a la Seguridad Social, éstos son correctos. Localizándose la razón fundamental del importante incremento experimentado en la afiliación del municipio de Terrassa en la CNAE 47 “Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas”, actividad donde en el mes de mayo se registraron 3 nuevas empresas con más de 12.000 afiliados de diferencia respecto al mes de abril. Incremento que ha quedado consolidado en meses posteriores.”

Amb tot, aquest increment tant sobtat del mes de maig, mantenint-se estable el nombre d’afiliats durant els següents mesos sense un impacte en el conjunt de les dades socioeconòmiques com ara l’atur a la ciutat, porta a concloure que aquest increment no ha pressuposat la creació de nova ocupació sinó una regularització dels registres estadístics del nombre d’afiliats al Règim General de la Seguretat Social de les empreses instal·lades a Terrassa. Malgrat així, des de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa es puntualitza que “restarem amatents a les fluctuacions que en aquesta dada puguin donar-se en aquest indicador i el seu impacte a la ciutat”.

 

 

 

 

Un centenar més d’autònoms
El nombre de treballadors autònoms se situava en les 31.143 persones al tancament del segon trimestre de l’any. Aquest règim professional, registra un lleuger augment respecte del primer trimestre del 0,33%, que en xifres absolutes es tradueix en 101 professionals autònoms més.  Amb tot, suposa un descens interanual de 0,72%.

Des del mes de gener de 2021, el nombre d’autònoms se situa a la demarcació de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, per sobre dels 31.000 professionals. El registre més elevat s’assolia el segon trimestre de 2022 amb un total de 31.368 autònoms, i el més baix correspondria al tercer trimestre de 2021 quan es registraven un total de 31.056 treballadors autònoms.

Close Menu