Skip to main content

Procés electoral de les tretze cambres de comerç de Catalunya

La Junta Electoral Territorial proclama 83 candidatures
per sufragi a les eleccions del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa

L’òrgan col·legiat es reunia ahir a la seu de la corporació terrassenca

 

Terrassa, 22 de juny – Ja es poden consultar a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Terrassa (https://www.cambraterrassa.org/proces-electoral/)  les candidatures a les eleccions per sufragi al ple d’aquesta corporació i les llistes candidates a proposta de les organitzacions empresarials. La Junta Electoral Territorial núm.2  es reunia ahir, dimecres, dia 21 de juny,  per a la verificació de la documentació presentada i proclamava 83 candidatures per representar els 35 membres per sufragi dels electors i electores amb representació al ple de la corporació terrassenca. Aquest elevat nombre de candidatures (83 per a 35 vocalies al ple)  farà necessària la votació, el pròxim mes de setembre, en els dotze grups d’activitat previstos al plenari. Pel que fa a les organitzacions empresarials, amb una representació de cinc vocalies al ple, la Junta Electoral proclamava de les candidatures presentades a proposta de les patronals Cecot i Pimec.

El termini de presentació de candidatures es tancava el passat 7 de juny. Després de la  seva exposició pública, la Cambra de Terrassa lliurava la documentació a la Junta Electoral, el dia 16 de juny, corresponent a  87 candidatures,  de les quals tres han presentat desistiment i una no ha estat proclamada per l’òrgan col·legiat.

Cens i votacions

El procés electoral comptarà amb quatre dies de vot electrònic en remot, del 15 al 19 de setembre, i un dia de vot electrònic presencial, el 20 de setembre (de les 10.00 a les 17.00 h), que tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç Terrassa. Aquest procés serà verificat per un auditor i per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, d’acord amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de Catalunya. El cens electoral es pot consultar a https://www.cambraterrassa.org/cens-electoral/.

Pel que fa a les votacions als representants en el Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa de les organitzacions empresarials, tindran lloc el 24 d’octubre de 2023 a la mateixa seu de la Cambra, on estaran disponibles paperetes normalitzades per a l’exercici del vot per part dels membres escollits per sufragi dels electors i electores que hagin estat proclamats.

La composició del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa, sorgit de la present convocatòria electora, estarà format per un total de 45 membres. Del total d’empreses representades al Ple de la Cambra, 35 seran designades per sufragi dels electors i electores (cinc membres més que en les eleccions de 2019), cinc correspondran als representants proposats per les organitzacions empresarials, cinc correspondran a representants d’empreses de major aportació voluntària (cinc menys que en les últimes votacions). El termini de presentació de les candidatures de les empreses de major aportació voluntària, serà del 21 al 27 de setembre.

Close Menu