Skip to main content

LA INSTITUCIÓ CELEBRA QUE, FINALMENT, EL GOVERN DE L’ESTAT HAGI DECIDIT REALITZAR APORTACIONS DIRECTES AL TEIXIT EMPRESARIAL, TOT DESTACANT UNA CERTA INCONGRUÈNCIA ENTRE AQUESTA NOVA MESURA I EL FORT INCREMENT DEL COST DELS AVALS PRESTATS PER L’ICO, EN EL CAS D’ACCEDIR A PRÒRROGUES 

Terrassa, 16 de març de 2021.  La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa celebra que, finalment, el Govern de l’Estat hagi decidit realitzar aportacions directes al teixit empresarial, tot destacant una certa incongruència entre aquesta nova mesura i el fort increment del cost dels avals prestats per l’ICO en el cas d’accedir a pròrrogues en la carència i el termini fixat inicialment. Amb tot, estima que l’import anunciat quedarà curt per cobrir les necessitats i valora negativament l’exclusió d’aquelles empreses que superen el llindar de les pimes.

Moltes empreses, que pels efectes negatius de la pandèmia en el sector que operen, estan demanant pròrrogues en els terminis dels crèdits als quals, amb l’aval de l’ICO fins al 80% del principal, van accedir per mitjà de les entitats financeres, es troben amb la sorpresa d’un fort increment del tipus i de les comissions.

La normativa que impedeix a les entitats financeres incrementar el seu marge, fixada per la Resolució del 25/3 de la Secretaria d’Estat d’Economia i suport a l’Empresa (BOE 26/3/21), fixa uns nous tipus molt més elevats pels costos dels avals d’aquells crèdits dels quals es demani allargament dels terminis de devolució i, a la vegada, el diferencial vers el cobrat durant el període transcorregut, també s’aplica com a comissió a la renovació.

En alguns casos, operacions inicials en règim de “mínims” per a operacions inferiors a 1,5 M€ i que, posteriorment, a nivell agregat amb altres operacions hagi superat dita franja, l’increment del tipus en el suposat de demanar-se la pròrroga màxima fins a 8 anys, pot suposar en el cas d’un autònom o PIME, fins a un diferencial d’1,34 punts, aplicat, amb caràcter retroactiu.

La Cambra manté un servei d’assessorament sobre aquesta temàtica tot i constatar que, de mica en mica, i després d’uns dies de desconcert en l’origen de les noves condicions imposades des del BOE, les entitats financeres van aplicant i explicant correctament als seus clients afectats des d’on i com es dedueixen les noves tarifes.

*Si desitgeu ampliar la informació, no dubteu en contactar a comunicacio@cambraterrassa.org

Descarregar la notícia

Close Menu